Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Aanvraag voor status Nationaal Park ingediend

Geplaatst: 23-3-2018

Op donderdag 22 maart diende Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland bij het ministerie van LNV een aanvraag in voor de status van Nationaal Park. De aanvraag betreft ‘Nieuw Land’.

Nieuw Land

Nieuw Land brengt binnendijkse en buitendijkse natuurgebieden bij elkaar. Het bestaat uit de Lepelaarplassen, de Oostvaardersplassen, de Marker Wadden en het aangrenzende deel van het Markermeer. Met Nieuw Land ontstaat een Nationaal Park dat qua omvang, ecologisch systeem en maatschappelijk achterland tot de belangrijkste van Nederland gaat horen. De natuur krijgt er de ruimte, bezoekers zijn welkom en er is alle gelegenheid voor wetenschappelijk onderzoek. Het wordt een Nationaal Park dat volop in beweging en ontwikkeling is, volgens de beste Flevolandse traditie.

Belangrijkste pijlers

De natuurwaarden en -beleving zijn de belangrijkste pijlers van Nieuw Land. Maar het is meer dan alleen natuur. Nieuw Land vertelt een uniek Nederlands verhaal. Hoe het land door mensen hand is gemaakt op de bodem van de zee. Hoe de natuur, terwijl de plannen zich verder ontwikkelden, de ruimte vond en uitgroeide tot wat wij vandaag kunnen zien en beleven. Natuur van internationaal belang die zich voortdurend ontwikkelt op een volledig door de mens gevormde basis: nergens ter wereld komt deze Nederlandse paradox zo grootschalig en spectaculair tot uiting.

Samenwerking

Het op te richten Nationale Park is een initiatief van provincie Flevoland, gemeente Almere, gemeente Lelystad, Het Flevo-landschap, Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten. Rijkswaterstaat is, als beheerder van het Markermeer, nauw bij de aanvraag betrokken.