Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Maart

Nieuwsoverzicht

Wethouder John van den Heuvel heeft Klaverjasvereniging Lelystad '68 gefeliciteerd met hun vijftigjarig bestaan en een cheque ter waarde van 500 euro overhandigd aan de voorzitter van de vereniging, de heer Bob de Kromme. De receptie werd gehouden in verzorgingshuis De Hoven en muzikaal ondersteunt door Javi Escalera.

Geplaatst: 30-3-2018

Wethouder Janneke Sparreboom was woensdag 28 maart 2018 aanwezig bij De Leyakkers voor de eerste (paas)bingo van het jaar. De activiteitencommissie organiseert jaarlijks van Pasen tot en met september diverse activiteiten voor de bewoners van De Leyakkers én de bewoners in de buurt.

Geplaatst: 29-3-2018

Op donderdag 29 maart worden de nieuwe raadsleden benoemd. De raadsbijeenkomst die hiervoor is belegd start om 19.00 in het Stadhuis. U bent van harte welkom om hierbij te zijn, nadien is er gelegenheid de raadsleden te feliciteren. Ook op deze avond lanceren we onze nieuwe website. Via deze site kunt u alle activiteiten, stukken, bijeenkomsten en nieuws van de gemeenteraad volgen. Ook wordt het op deze website een stuk eenvoudiger om contact te leggen met de gemeenteraad.

Geplaatst: 29-3-2018

Voor raadsleden en geïnteresseerden; u vindt hier de handreikingen die informatie verschaffen over de periode vlak na de verkiezingen. Hoe verlopen de gesprekken met de informateur en formateur? Wat wordt daar besproken? Hoe werkt coalitievorming? Indien u nog informatie mist of vragen heeft, kunt u contact opnemen met de griffie. Contactgegevens staan op onze site.

Geplaatst: 29-3-2018

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen is er dit jaar geen kadernota, maar een kaderbrief 2019 – 2022 opgesteld. De kaderbrief dient als uitgangspunt voor het opstellen van de beleidsinhoudelijke kaders van de nieuwe raad en een nieuw te vormen college. In de kaderbrief wordt alleen ingegaan op voorziene onontkoombare ontwikkelingen en actualisaties met een effect op de gemeentelijke financiën.

Geplaatst: 28-3-2018

In Warande worden aan de Ranonkellaan 25 luxe huurwoningen gebouwd. Dinsdag 3 april 2018 wordt de grond door de gemeente aan de belegger overgedragen. De BAM begint dan gelijk met het inrichten van de bouwplaats en later die week wordt met de voorbereidende grondwerkzaamheden begonnen. In de week van 16 april wordt gestart met heiwerkzaamheden.

Geplaatst: 28-3-2018

Bewoners Warande, in de omgeving van de Dotterbloemhof, reageren verdeeld op de vraag naar de ervaren overlast van het daar geplaatste speeltoestel. Vanwege meerdere ontvangen klachten is recent een vragenlijst onder bewoners uitgezet met de bedoeling te inventariseren of en hoeveel overlast er ervaren wordt van het speeltoestel / de speelplek. In totaal zijn 43 reacties binnengekomen.

Geplaatst: 28-3-2018

Stichting De Lelystadse Boer, een groep van zeventig verenigde boeren rondom Lelystad Airport, krijgt een bijdrage van € 129.585,- uit het Luchthavenfonds. Dit bedrag zetten zij in voor verdere professionalisering van de organisatie, duurzame energieprojecten en voor onderzoek om regionale voedselproducten voor reizigers van Lelystad Airport te ontwikkelen.

Geplaatst: 28-3-2018

Op vrijdag 23 maart jl. hebben de kinderen van montessorischool ‘De Wildzang’ in Lelystad met veel enthousiasme meegedaan aan het door Simavi georganiseerde initiatief ‘Wandelen voor Water 2018’. Wethouder van Onderwijs Elly van Wageningen gaf het startschot voor de sponsorloop. Beladen met zwaarbepakte rugzakken en gesponsord door familie, kennissen en andere weldoeners, zetten de leerlingen zich in voor veilig drinkwater en goede hygiëne in ontwikkelingslanden. Dit leverde een prachtige opbrengst van ruim zeshonderdvijftig euro op.

Geplaatst: 27-3-2018

Recent was Wethouder Janneke Sparreboom te gast bij de jaarlijkse Roze Maaltijd. Het was een gezellig feest voor en met haar bewoners. De wethouder bedankte het personeel van De Uiterton voor de organisatie en natuurlijk ook Het Brabantse zangduo Tjerry en Mariska. Het Brabantse zangduo was door Bureau Gelijke Behandeling uitgenodigd om te komen zingen voor de bewoners en hun gasten: de LHBTI-deelnemers die meedoen aan de maandelijkse Roze Maaltijd, en hun introducés. Tjerry, werkend in de zorg en zelf homo, nam het publiek mee langs liedjes en verhalen van vooral homoseksuele artiesten.

Geplaatst: 26-3-2018

Op vrijdag 23 maart heeft de nieuwe passagiersterminal op Lelystad Airport het hoogste punt bereikt. In de bouw is dit een belangrijk moment, daarom werd hier door Lelystad Airport en TBI-combinatie J.P. van Eesteren │Croonwolter&dros tijdens een feestelijk moment bij stil gestaan.

Geplaatst: 26-3-2018

De gemeente Lelystad organiseert dinsdag 10 april 2018 van 07.30 tot 10.00 uur de 2e editie van het Ondernemersontbijt. Vorig jaar is het ontbijt geïntroduceerd naar aanleiding van de behoefte bij ondernemers om meer te weten over het gemeentelijk inkoopbeleid: hoe kunnen (lokale) ondernemers meedingen naar door gemeente Lelystad te vergeven opdrachten?

Geplaatst: 23-3-2018