Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

College vraagt meer krediet voor behoud succes Starterslening

Geplaatst: 6-6-2018

Om aan de grote vraag in Lelystad naar startersleningen te voldoen, stelt het college de gemeenteraad voor om het maximumbedrag dat aan leningen uit mag staan (het zogenoemde ‘kredietplafond’) met nog eens 1 miljoen euro te verhogen naar € 6 miljoen. Het is al de derde keer in korte tijd dat het nodig is het kredietplafond te verhogen om geen ‘nee’ te hoeven verkopen aan mensen die dankzij de starterslening in staat zijn voor het eerst een woonhuis in eigendom te verwerven.

Eerste woonhuis

Startersleningen zijn bedoeld voor kopers van een eerste woonhuis. Met zo’n lening kan het verschil tussen de koopprijs en het maximaal te lenen bedrag, worden overbrugd. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt. Met de lening worden mensen geholpen voor wie een koopwoning anders onbereikbaar is. De lening wordt  alleen verstrekt voor de aankoop van een bestaande woning, niet voor nieuwbouw.

Succesvol instrument

Het verstrekken van startersleningen is in Lelystad een succesvol instrument gebleken om mensen aan een eerste (bestaand) koophuis te helpen. Vanaf 2013 tot nu zijn 243 leningen verstrekt; 15 aanvragen zijn nog in behandeling. Met het aantrekken van de woningmarkt is de verwachting dat het aantal aanvragen nog verder gaat stijgen.

Besluit

Een verhoging van het ‘plafond’ naar € 6 miljoen moet voldoende ruimte scheppen om in de bestaande en nog voorziene behoefte te voorzien. De gemeenteraad beslist naar verwachting daarover nog voor het zomerreces.

‘Revolverend fonds’

Voor de uitvoering van de starterslening is een zogenoemd ‘revolverend fonds’ ingesteld. Dat betekent dat terug te ontvangen aflossingen met bijbehorende rente in het fonds terugvloeien. Daarmee kunnen dan weer nieuwe leningen worden verstrekt. De gemeente betaalt alleen de beheerskosten van de starterslening door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Informatie

Informatie over aanvragen en voorwaarden voor het verstrekken van een lening kunt u terugvinden op de website van de gemeente Lelystad en de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). SVn voert de starterslening voor de gemeente Lelystad uit en beheert het revolverend fonds.

Inloopspreekuur

Elke woensdag is op het Informatieplein Wonen in het stadhuis een inloopspreekuur van 9.00 – 12.00 uur over de beschikbare stimuleringsleningen die er zijn, waaronder de Starterslening. U kunt voor vragen terecht bij een van de adviseurs of uw vraag stellen via stimuleringsleningen@lelystad.nl.