Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Juni

Nieuwsoverzicht

Coördinatoren en ouders die betrokken zijn bij de Verteltassen, kwamen donderdag 28 juni 2018 samen in het stadhuis van Lelystad. Elke Verteltas vertelt zijn eigen verhaal en bevat een prentenboek, een informatief boek en spelmateriaal.

Geplaatst: 29-6-2018

Tijdens een werkbezoek aan het Lelystadse bedrijf Farm Dairy heeft burgemeester Ina Adema de officiële opening verricht van de Farm Dairy Academy. De Farm Dairy Academy is een intern opleidingsinstituut voor medewerkers van het bedrijf en voor externen.

Geplaatst: 29-6-2018

De Knardijk in Lelystad is toe aan groot onderhoud. De weg wordt herstraat vanaf de rotonde bij de Oostvaardersdijk tot aan het wegdeel voorbij de kruising met de Buizerdweg. Het werk aan de Knardijk wordt in twee fasen uitgevoerd, waarbij de weg gefaseerd wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. De eerste fase van het werk start vanaf 3 juli 2018. Als de uitvoering volgens planning verloopt en het weer meezit, dan zijn alle werkzaamheden half september 2018 afgerond. Tijdens de wegwerkzaamheden blijft het naastgelegen fietspad toegankelijk. Het Buitencentrum Oostvaarderplassen van Staatsbosbeheer is tijdens de gehele uitvoeringsperiode bereikbaar.

Geplaatst: 28-6-2018

Wethouder Janneke Sparreboom opende vrijdag als locoburgemeester de officiële première van het Spektakel Zilte zee, zoete dromen. Een liefdesverhaal dat gaat over de geschiedenis van Lelystad. Zo’n 150 acteurs, dansers en zangers, jong en oud werkten mee aan het Spektakel dat werd opgevoerd in de buitenlucht bij het Zilverpark.

Geplaatst: 25-6-2018

Op vrijdag 22 juni 2018 is het boek "Van Schokland gekomen" officieel gepresenteerd, een door Mario Withoud geschreven roman. Het eerste exemplaar van het boek werd tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Batavialand door wethouder cultuur Peter Schot overhandigd aan Bert Gijsberts, het Flevolands Statenlid aan wie het boek opgedragen is.

Geplaatst: 25-6-2018

De projecten van Welzijn Lelystad voor jonge mantelzorgers zijn erop gericht de jongere te ontlasten, ze een leuke dag te bezorgen en ze vaardigheden mee te geven waar ze nu en later iets mee kunnen. Dit jaar hebben de ruim 50 jonge mantelzorgers een leuke dag gehad op het Survivalterrein in Almere. Wethouder Nelly den Os was er om hen uit te zwaaien en hen een hele fijne dag te wensen.

Geplaatst: 23-6-2018

De verkeersborden zijn aangebracht en verwijzen naar de nieuwe naam. Wat voorheen bedrijvenpark Flevopoort 1+2 was, heet nu Zuiderpark. De naamswijziging is gedaan op verzoek van de daar gevestigde ondernemers. Wethouder economische zaken Janneke Sparreboom vierde met een vertegenwoordiging van de ondernemers op Zuiderpark dat het bedrijvenpark zich nu zichtbaar onderscheidt en daarmee ook beter vindbaar is.

Geplaatst: 22-6-2018

Van 22 juni tot en met 8 augustus 2018 liggen het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpbesluiten van Windplanblauw ter inzage, onder meer in het stadhuis van gemeente Lelystad. Alle stukken zijn ook te bekijken op de website van Bureau Energieprojecten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Geplaatst: 22-6-2018

Vorige zomer is de gemeente Lelystad samen met TNO Arbeid, Hogeschool Windesheim en Werkbedrijf Lelystad het project Nieuwe Banen gestart. Doel van dit project is werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten uitstromen naar regulier nieuw werk (waaronder Lelystad Airport en Inditex). Vertrekpunt hierbij is de behoefte van werkgevers aan toekomstige functies. Dus niet de (on)mogelijkheden van werkzoekenden staan centraal, maar de mogelijkheden van werkgevers. Parallel aan dit project loopt een wetenschappelijk onderzoek naar deze methodiek.

Geplaatst: 22-6-2018

In 2025 50% circulair inkopen: dat is de ambitie van de gemeenten, de provincies en de Vervoerregio in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Hiertoe hebben vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners vandaag een intentieverklaring ondertekend. Wethouder Elly van Wageningen: “We zijn een grote regio met veel ontwikkelcapaciteit. Als we al die krachten bundelen, kunnen we echt een vuist maken. Vergeet niet dat we praten over een jaarlijks investeringsbedrag van maar liefst 4 miljard euro.”

Geplaatst: 22-6-2018

De economie van de Metropoolregio Amsterdam groeit in 2018 naar verwachting met 3,7 procent. In 2019 zal dat 3,2 procent zijn. Almere-Lelystad maakt als deelregio deel uit van de metropoolregio en draagt in belangrijke mate bij aan de voorziene economische groei.

Geplaatst: 21-6-2018

Op vrijdag 1 juni jl. fietsten de gemeenteraadsleden van Lelystad langs acht burger- en maatschappelijke initiatieven.

Geplaatst: 21-6-2018