Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Voorstel voor windplan Groen

Geplaatst: 19-7-2018

Het college heeft ingestemd met het voorstel voor windplan Groen en legt het ter besluitvorming voor aan de raad. Parallel hieraan zal het voorstel voor het windplan worden behandeld in de raad van Dronten en in Provinciale Staten van de provincie.

Inpassingsplan

Na goedkeuring zal het windplan juridisch verder worden uitgewerkt in een inpassingsplan. Het inpassingsplan zal te zijner tijd ter inzage gelegd worden en daarbij is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.