Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Najaar start terreininrichting Boterbloemhof, Egelkopstraat, Penningkruidstraat en Zilverschoonlaan

Geplaatst: 18-7-2018

De afgelopen maanden is in het bestaande deel van Warande volop gewerkt aan de bouw van woningen en zijn veel woningen opgeleverd. Tijd om de definitieve terreininrichting van Warande verder op te pakken. Gemeente Lelystad heeft aannemingsbedrijf De Wilde opdracht gegeven voor het definitief inrichten van de Boterbloemhof, Egelkopstraat, Penningkruidstraat en Zilverschoonlaan.

Bestrating eind 2018 klaar

Door stagnatie in de leveranties is helaas vertraging ontstaan. Na de bouwvak die 24 augustus 2018 eindigt, wordt begonnen met de definitieve inrichting van het terrein. De aannemer heeft aangegeven de werkzaamheden vóór 31 december 2018 te kunnen afronden. Met de definitieve inrichting zal het aantal parkeerplaatsen uitbreiden, zullen scheidingen tussen rijbanen en voetpaden inzichtelijk worden en de hofjes autovrij worden gemaakt. Enkele dagen voor aanvang van werkzaamheden bij bewoners voor de deur worden de betreffende bewoners door de aannemer geïnformeerd.

Groen in voorjaar 2019

Door De Wilde worden in 2018 ook de voorbereidende werkzaamheden verricht om in het voorjaar van 2019 te kunnen starten met het planten van bomen en struiken en het inzaaien van grasvelden. Op de Zilverschoonlaan wordt al in 2018 gestart met het planten van bomen aan de kant van de Torenvalktocht. Hier worden 2 rijen bomen geplant, waartussen een voetpad wordt aangelegd.

Speelplek Boterbloemhof

Op de Boterbloemhof worden in het najaar voorbereidingen getroffen voor de toekomstige speelplek. Deze zal in het tweede kwartaal van 2019 worden gerealiseerd.

Overlast

De werkzaamheden kunnen tot beperkte overlast leiden. Op sommige momenten zullen woningen met de auto niet meer bereikbaar zijn en zal het parkeren meer gecentraliseerd worden.

Meer weten?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer M. Visser. Dit kan telefonisch op nummer 14-0320 of per e-mail op gemeente@lelystad.nl.