Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Actie verwijderen weesfietsen Stationsplein gestart

Geplaatst: 27-7-2018

Vrijdag 27 juli is gestart met de actie om weesfietsen te verwijderen op het Stationsplein, door het opplakken van stickers op fietsen. Wethouder John van den Heuvel heeft de eerste fietsen voorzien van de sticker, waarop staat op welke datum de sticker is aangebracht. Is de sticker na 28 dagen nog steeds aanwezig dan is het een weesfiets ofwel de fiets heeft geen eigenaar. De fiets wordt dan in de week van 27 augustus verwijderd en voor 13 weken opgeslagen in de Dukaatstalling.

Oud ijzer

Het tarief voor het ophalen van een verwijderde (brom)fiets is € 15,00. Verwijderde fietsen die niet opgehaald worden vervallen binnen 13 weken aan de gemeente. Deze worden verkocht of als oud ijzer afgevoerd. De fietsen worden gegeven aan Concern voor Werk, die de fietsen opknapt of van meerdere fietsen één fiets maakt.

Aangenaam verblijfsgebied

Aanleiding van de actie is het leegmaken van het Stationsplein om het plein weer terug te brengen naar wat het oorspronkelijk was: een aangenaam verblijfsgebied dat passend is bij een aantrekkelijk Stadshart. Omdat vooral de fietsen en scooters het grootste obstakel vormen om dit te realiseren, wordt het Stationsplein gefaseerd vrij gemaakt van stallingsmogelijkheden en komen er extra fietsenrekken bij het station. Door het beperken van stallingsmogelijkheden op het Stationsplein, krijgen gebruikers en eigenaren rondom het Stationsplein (winkels, banken, horeca) meer ruimte en wordt het Stationsplein een aangenaam gebied om door te lopen en te verblijven.

Stallingsmogelijkheden bij het station

De stalling bij het provinciehuis wordt uitgebreid met een aantal fietsrekken. Daarnaast zijn er stallingsmogelijkheden onder het station en tegenover de rechtbank. Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de bewaakte fietsenstalling van de NS met een OV chipkaart, in deze stalling mag een fiets de eerste 24 uur gratis worden gestald. Omdat er bij het station verschillende stallingsmogelijkheden zijn, worden de fietsenrekken op en rond het Stationsplein gefaseerd verwijderd vanaf 27 augustus. Fietsen en scooters die er toch nog worden neergezet worden verwijderd.

Informatie

Voor informatie over verwijderde (wees)fietsen kan contact opgenomen worden met afdeling Stadstoezicht van de gemeente Lelystad, telefoon 14-0320 of kijk op de website www.verlorenengevonden.nl.