Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Subsidieregeling voor vergroten belevingswaarde vrijetijdsproducten

Geplaatst: 19-2-2018

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland heeft een subsidieregeling in het leven geroepen om activiteiten te stimuleren die aansluiten bij het Verhaal van Flevoland én om de belevingswaarde van bestaande en nieuwe vrijetijdsproducten te vergroten. De provincie stelt de komende 4 jaar een jaarlijks bedrag van € 150.000 voor deze regeling beschikbaar.

Uitvoeringsplan

Ondernemers en organisaties uit de vrijetijdssector kunnen in aanmerking komen voor deze provinciale subsidie. Hiervoor is een goed uitvoeringsplan nodig, waarin het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland wordt vertaald in vrijetijdsproducten voor de desbetreffende doelgroep.

Meer bekendheid

Op 23 november 2017 hebben de provincie en de Flevolandse gemeenten de handen ineengeslagen om meer bezoekers te trekken en meer bekendheid te genereren voor Flevoland als Nieuw Land op de Zeebodem. Er ligt een duidelijke koppeling met het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad, waarin we onder andere focussen op het Nieuwe Land en de Pioniersgeest. Subsidieaanvragen in het kader van de stimuleringsregeling van de Provincie versterken daarmee ook het Lelystadse verhaal.

Aanvraag indienen

Wanneer u, samen met partners, in aanmerking wilt komen voor een subsidie voor het jaar 2018, dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen vóór 1 april 2018. Alle benodigde informatie, over onder meer de criteria, waar een plan aan moet voldoen, hoogte van de bijdrage, procedure, beoordelingscriteria en indieningstermijn kunt u vinden via het provinciale loket.