Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gemeente verwijdert komende periode veel zieke essen

Geplaatst: 21-2-2018

Gemeente Lelystad gaat komende periode veel essen verwijderen in bosgebieden bij woonwijken en in Lelystadse bossen. De bomen zijn getroffen door de essentaksterfte, een ziekte die veel essen in de provincie treft. Uit reguliere boomveiligheidsinspecties is naar voren gekomen dat een groot deel van de essen besmet is met de essentaksterfte.

Wat is essentaksterfte?

Essentaksterfte is een besmettelijke schimmelziekte waardoor eerst de bladeren van de es afsterven en vervolgens de takken doodgaan. Uiteindelijk leidt de ziekte tot het doodgaan van de boom. Voor zover bekend vormt de schimmel geen gevaar voor de volksgezondheid. Meer informatie over essentaksterfte >>

Essen in uw directe woonomgeving

De essen staan verspreid door heel Lelystad: in woonwijken, langs straten, dreven en in de parken van Lelystad. In totaal zijn dit ongeveer 6400 zieke essen. Om te voorkomen dat de zieke bomen gevaar opleveren door takbreuk of door omwaaien, worden deze verwijderd. Het kappen van de bomen heeft grote impact op het aanzien en beleving van de woonomgeving. Dit wordt mede versterkt door het feit dat niet overal meteen nieuwe bomen worden aangeplant. Uitgangspunt hierbij is dat er nieuwe bomen geplant worden in het plantseizoen 2018-2019. In de komende periode worden zieke essen verwijderd in het bosgebied rond Horst, Zoom en Oostrandpark.

Wat betekent essentaksterfte voor bossen?

Van de 430 hectare bos- en natuurterreinen die gemeente Lelystad in eigendom heeft, bestaat circa 20% uit essenbos. Een groot deel van de essen in de Lelystadse bossen is aangetast. De verwachting is dat ruim 95% van alle essen dood zal gaan. Ook in bossen heeft het verwijderen van zieke essen impact op het aanzien en de beleving van het bos.

Aanplant nieuwe bomen

De gemeente gaat na de kap op veel locaties nieuwe bomen planten. Afhankelijk van de situatie wordt gekeken of er nieuwe bomen komen en hoeveel bomen er geplant worden om op termijn weer een aantrekkelijk straat- of bosbeeld te hebben. Per locatie en per situatie wordt gekeken naar de boomsoort die in plaats van de es geplant wordt. We planten verschillende soorten bomen om een duurzaam bomenbestand te realiseren en de gevolgen van eventuele nieuwe ziektes en plagen tot een minimum te beperken.

Boomveiligheidscontrole

Bomen in Lelystad worden visueel op gebreken gecontroleerd. Dit noemen we de boomveiligheidscontrole. De monitoring van zieke essen wordt meegenomen in deze controle. De veiligheidscontrole wordt eens per vier jaar uitgevoerd. Bij zieke of aangetaste bomen is dit, afhankelijk van de mate van gevaar, eenmaal per twee jaar. Uiteraard worden bomen die als ‘gevaarlijk’ uit de boomveiligheidscontrole naar voren komen, meteen verwijderd.