Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystadse groslijsten gelden voor maximaal helft van geplande woningbouwproductie

Geplaatst: 12-12-2018

De uitgifte van grond voor de onder gemeentelijke regie plaatsvindende Lelystadse woningbouwproductie gebeurt voor maximaal de helft via de vastgestelde groslijsten met daarop tevoren geselecteerde marktpartijen.

Vragen bij gemeenteraad

Bij de gemeenteraad waren vragen gerezen over deze methodiek die het andere ondernemingen moeilijk, zo niet onmogelijk zou maken ook in aanmerking te komen om projecten realiseren. Op de aangenomen motie die het college opriep om voor de helft van de woningbouwproductie ook partijen te betrekken die niet op de groslijsten voorkomen, antwoordt het college nu dat dat in de praktijk ook zo gebeurt.

Gemeentelijke regie

De komende 2 jaar worden – op basis van de recent vastgestelde woningbouwprogrammering 2019-2022 -  in Lelystad 800 tot 1.200 woningen gebouwd onder gemeentelijke regie. Daarnaast worden woningen aan de voorraad toegevoegd waarbij de gemeente faciliteert en zelf geen grond verkoopt. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij transformatie van kantoorpanden naar woningen, zoals in het Lelycentre.

Groslijsten

Van de woningen die onder gemeentelijke regie worden gebouwd, gaat maximaal de helft naar marktpartijen die op de groslijsten staan. Dat is conform de wens van de gemeenteraad. Er is een groslijst A voor ontwikkeling van projecten tot 30 woningen en een groslijst B voor meer complexe woningbouw van meer dan 30 woningen. U vindt deze lijsten op https://www.lelystad.nl/groslijstenwoningbouw.

Andere methoden

Voor de periode oktober 2018 tot en met september 2020 hanteert de gemeente Lelystad daarnaast grofweg 3 andere werkwijzen:

  • Verkoop 1 op 1. Verkoop gebeurt op basis van een taxatie of vooraf vastgestelde grondprijs aan een specifieke partij (bijv. bij  sociale woningbouw). De partijen hebben zich hiervoor in het verleden al aangediend en gaan deze opgave binnenkort ook realiseren.
  • Prijsvraag. Marktpartijen die een specifiek project kunnen realiseren worden uitgenodigd tot deelname. Dit gaat veelal om een creatieve opgave met bijzondere architectuur. Partijen moeten voldoen aan de algemene geschiktheidseisen die ook aan de partijen op de groslijst zijn gesteld.
  • Niches. Voor een beperkt deel (circa 50 woningen in Warande) van de totaal geplande woningbouwproductie onder gemeentelijke regie biedt Lelystad ruimte aan ‘niches’. Dit zijn vernieuwende en creatieve ontwikkelingen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld op het gebied van levensloopbestendig bouwen. Hiervoor worden partijen apart geselecteerd.

Garanties voor woningbouw

Met invoering van de groslijstmethodiek, naast de drie andere werkwijzen, is de gemeente Lelystad verzekerd dat de woningbouwproductie op gang komt. Vooral nu de druk op de woningmarkt flink is en Lelystad een bijdrage kan leveren aan de versnelling binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), is het van belang dat marktpartijen ook daadwerkelijk binnen een jaar na gunning kunnen starten met de bouw. Naast de garantie op productie is met de gehanteerde methodieken ook aandacht voor creativiteit, stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit. En daarmee voor toegevoegde waarde op de Lelystadse woningmarkt. De vastgestelde beeldkwaliteitsplannen en welstandscriteria geven hiervoor de kaders.