Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kom naar de bijeenkomst Meten & Monitoren op 18 september

Geplaatst: 8-8-2018

Houdt u zich voor uw werk bezig met riolering, bijvoorbeeld als monteur, (data)beheerder of beleidsmedewerker? En bent u geïnteresseerd in data van en over het Flevolandse rioleringssysteem? Kom dan naar de bijeenkomst Meten & Monitoren op 18 september van 13.00 – 15.30 uur in het Waterschapshuis (Lindelaan 20 in Lelystad).

Tijdens deze bijeenkomst komt u te weten hoe de riolering in Flevoland gemonitord en gemeten wordt aan de hand van presentaties en demonstraties. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Lelystad.

Programma

1. De waterkaart van de gemeente Noordoostpolder
De waterkaart levert een breed toegankelijk informatiesysteem op, waarin alle beschikbare gegevens van zowel het Waterschap als de gemeente worden gebundeld: van het gehele systeem van oppervlaktewater, riolering met lozingspunten, ontwaterings- en drainagemiddelen en hun onderlinge verbanden.

2. De applicatie Lizard
Met Lizard is het mogelijk om alle riooldata overzichtelijk bijeen te brengen van verschillende organisaties (in heel Flevoland). Riooldata kan in Lizard worden samengevoegd met bijvoorbeeld informatie over neerslag.

3. De data-analyses van de gemeentes Urk, Noordoostpolder en Lelystad
Bij de data-analyses van Urk en Lelystad gaat het om de analyse van de gemaalgegevens, zoals draaiuren, hoeveelheden e.d.

4. Het project bemalingsgebied Emmeloord-Noord
De data-analyse voor het bemalingsgebied Emmeloord-Noord geeft inzicht in hoeverre de theoretische aannames uit eerdere doorrekening van het hydraulisch functioneren van het gemeentelijke rioleringsstelsel overeenkomen met het werkelijk functioneren van deze stelsels.

5. De applicatie Validatietools
Deze applicatie is een stuk gereedschap in het validatieproces van data. Gegevens zijn alleen bruikbaar als deze ook getoetst zijn, bijvoorbeeld is gemeten wat je ook werkelijk wil meten en weten.

Aanmelden

Heeft u interesse? Meldt u voor de bijeenkomst aan door een berichtje te sturen naar Herbert van der Woerd op hc.vander.woerd@lelystad.nl.

Goed om te weten

  • Het programma start om 13.00 uur en eindigt om 15.30 uur, waarna nagepraat kan worden tijdens de netwerkborrel. De zaal is open vanaf 12.30 uur.
  • Geïnteresseerden van zowel binnen als buiten de polder zijn van harte welkom.
  • Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Lelystad.
  • Het Waterschapshuis van Waterschap Zuiderzeeland is op loopafstand van het NS-station Lelystad Centrum
  • Komt u met de auto? Parkeren kan in één van de parkeergarages van Lelystad. Parkeren op het eigen terrein van Waterschap Zuiderzeeland is niet of slechts zeer beperkt mogelijk.