Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gemeente geeft verdere invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Geplaatst: 25-4-2018

Het college van Lelystad heeft het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) vastgesteld. Duurzaam inkopen is al uitgangspunt bij het inkoopbeleid van de gemeente. Met dit actieplan geeft de gemeente ook invulling aan het Manifest MVI van het Rijk dat Lelystad eind 2016 mede ondertekend heeft.

Zes speerpunten

De duurzame agenda van de gemeente richt zich op zes speerpunten: energie, afval & circulaire economie, voedsel, fysieke leefomgeving, mobiliteit en onderwijs & ondernemen. Daarbij wil de gemeente zelf ook het goede voorbeeld geven en de organisatie verder verduurzamen.

Van product naar keten

Het actieplan richt zich er dan ook op om bij aanbestedingen niet alleen te letten op het product, maar ook op de keten. Dat betekent dat naast de prijs van de producten of diensten ook gelet wordt op de effecten van de inkoop op milieu (onder andere energieverbruik, gescheiden afvalinzameling) en sociale aspecten (meer werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Ook wordt bij duurzame inkoop rekening gehouden met de mogelijkheden voor lokale bedrijven en wordt ingezet op het meten van resultaten zodat de effecten zichtbaar worden.

Regio

Ook de overheden in de regio zijn bezig met maatschappelijk verantwoord inkopen. De Metropool Regio Amsterdam heeft ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. Binnen de MRA wordt ingezet op 50 % circulaire inkoop in 2025. Circulaire inkoop wil zeggen dat de producten die worden ingekocht zoveel mogelijk opnieuw worden gebruikt en van gerecyclede materialen zijn gemaakt.
 
De activiteiten worden uitgevoerd binnen de beschikbare middelen voor inkoop en duurzaamheid.