Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Betrapt worden met inbrekerswerktuig kan je in Lelystad duur komen te staan

Geplaatst: 5-4-2018

Om inbraken tegen te gaan, heeft het college van Lelystad besloten om naast het strafrechtelijk optreden van de politie een last onder dwangsom van € 2500,- op te leggen bij de constatering van het vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen. Deze maatregel wordt ingezet bovenop andere maatregelen die genomen worden om inbraken tegen te gaan in Lelystad, zoals Burgernet en project Waaks.

Toezicht

In Lelystad is het verboden om op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij je te hebben. De politie houdt hier toezicht op en kan overtreders hun inbrekerswerktuigen afnemen en een boete opleggen van € 140,-. Voor de ‘doorgewinterde’ inbreker lijkt dit geen prikkel te zijn om van gedrag te veranderen.

Preventieve werking

Om inbraken tegen te gaan en recidive (herhaling van strafbaar gedrag) te voorkomen, voert gemeente Lelystad daarom met ingang van 3 april 2018 naast de strafrechtelijke maatregel een bestuursrechtelijke maatregel in. Van een bestuursrechtelijke maatregel, in de vorm van het opleggen van een last onder dwangsom van € 2500,-, lijkt wel een preventieve werking uit te gaan. Bij een dergelijke maatregel krijgt de persoon die in overtreding is eerst een waarschuwing en bij elke volgende overtreding dient de dwangsom te worden betaald. Uit ervaringen van onder andere de gemeenten Putten en Tilburg blijkt dat er nog geen recidivegevallen bekend zijn van personen die een last onder dwangsom opgelegd hebben gekregen.

Minder woninginbraken

De aanpak van woninginbraken, voertuigcriminaliteit en andere vermogensdelicten is één van de strategische thema’s in het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022. Maatregelen zoals voorlichting over preventie, het stimuleren van deelname aan Burgernet en Waaks, integrale aanpak op hotspots en daderaanpak, hebben er mede toe geleid dat het aantal woninginbraken in 2016 en 2017 met gemiddeld 30% is gedaald ten opzichte van het aantal woninginbraken in de periode 2014 en 2015. In 2016 en 2017 zijn in totaal 614 woninginbraken geregistreerd en in 2014 en 2015 in totaal 798 woninginbraken.