Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Mei

Nieuwsoverzicht

Op vrijdag 17 mei 2019 ondertekenden bestuurders van Eduvier onderwijsgroep en Stichting Aeres Groep, samen met wethouder Nelly den Os, een adoptieovereenkomst voor een gedeelte van het Woldbos. Beide scholen zullen dit deel van het bos gebruiken als praktijktuin.

Geplaatst: 21-5-2019

21 mei 2019 wordt tijdens de raadsbijeenkomst de kadernota (het geld van Lelystad) behandeld.

Geplaatst: 20-5-2019

Plegt Vos realiseert 16 rijwoningen en 10 twee-onder-een-kapwoningen aan de Klaproos in de Olmen in Warande. De woningen zijn medio mei in de verkoop gegaan bij makelaardij De Boer en trekken veel belangstelling. Vooral de moderne insteek; gasloos en energiezuinig wonen spreekt mensen aan.

Geplaatst: 17-5-2019

Dit jaar worden voor de derde keer vertelavonden op de begraafplaats georganiseerd. Op deze avond vertellen nabestaanden het verhaal van hun dierbare die begraven of gecremeerd is. De gemeente geeft tijdens de avond meer informatie over begraven en de begraafplaats zelf. Dit jaar vinden de vertelavonden plaats op maandag 3 en dinsdag 4 juni 2019 op de Algemene begraafplaats Lelystad. De organisatie is in handen van Ger Koreman.

Geplaatst: 16-5-2019

Het College van Lelystad legt de Kadernota ‘Lelystad in beweging’ 2019 – 2022 voor besluitvorming aan de gemeenteraad voor. De financiële mogelijkheden van de gemeente zijn gelimiteerd en vragen om keuzes. Daarom worden in de kadernota twee ambitieniveaus voorgelegd: het continuïteitsscenario en het ontwikkelscenario.

Geplaatst: 16-5-2019

Om de raad en de stad blijvend te informeren over de stand van zaken rond het ziekenhuis en gezondheidszorg in Lelystad, levert het College van Lelystad maandelijks informatie in de vorm van een raadsinformatiebrief. Op 16 april 2019 ontving de raad voor de tweede keer informatie over de stand van zaken op dat moment. In deze derde informatiebrief vindt u de meest recente gebeurtenissen, de diverse trajecten die naast elkaar lopen en de wijze waarop gemeente en andere partners handelen.

Geplaatst: 16-5-2019

Op 20 juni 2019 zetten alle Lelystadse schoolbesturen de deuren wagenwijd open voor mensen die willen ervaren hoe het is om voor de klas te staan. Tijdens de meeloopdag kunnen geïnteresseerden meelopen met leerkrachten uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. De meeloopdag vloeit voort uit “Actieplan aanpak lerarentekort Lelystad”. Het college van Lelystad ondersteunt het plan en verschillende collegeleden lopen die dag ook mee in een klas. Ook raadsleden zijn uitgenodigd om deel te nemen.

Geplaatst: 16-5-2019

Op de Groene Velden staat sinds zaterdag 11 mei jl. een social sofa. De onthulling van de artistieke bank werd gedaan door wethouder Nelly den Os in aanwezigheid van een groot aantal buurtbewoners. ‘Om de mensen in de buurt beter te leren kennen, kwam ik op het idee van de social sofa’, vertelt initiatiefneemster Ina Sweep. In samenspraak met Mensen Maken de Buurt werd een plan van aanpak gemaakt en een geschikte plek voor de social sofa gezocht. Nu staat er op een mooie plek op de Groene Velden een prachtige bank, beplakt met ontelbare mozaïek steentjes.

Geplaatst: 15-5-2019

Er komt voorlopig geen onderhoudswerkplaats voor treinen in Lelystad. Dat is de conclusie van een vervolgstudie van NS naar de noodzaak het aantal werkplaatsen uit te breiden om in de toekomst het groeiende aantal treinen te onderhouden. Een jaar geleden ging NS er nog vanuit dat de bestaande vier landelijke werkplaatsen niet toereikend zouden zijn om aan de toenemende onderhoudsvraag te voldoen. Een haalbaarheidsstudie naar een vijfde locatie voor NS volgde.

Geplaatst: 14-5-2019

Lelystad is een van de 24 gemeenten die met een wijk geselecteerd zijn voor deelname aan het innovatieprogramma ‘Langer thuis – Inclusieve wijk’, een initiatief van Platform 31 en het G40 stedennetwerk. Daarin staat de vraag centraal: hoe wijken geschikt te maken voor het langer zelfstandig wonen van alle inwoners, dus ook voor kwetsbare groepen. Centrada, Woonzorg Flevoland, Coloriet, Zorgkantoor Zilveren Kruis, het Overleg Senioren Organisaties Lelystad (OSOL) en gemeente Lelystad werken hierin samen.

Geplaatst: 14-5-2019

Op donderdag 9 mei 2019 opende wethouder Kunst & Cultuur Peter Schot het mini-symposium City Boost voor burgerinitiatieven in het stadhuis van Lelystad. ‘Als gemeente zetten wij veel in op maatschappelijke participatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid van burgers door actief verbinding te leggen tussen burgers en organisaties’, aldus Peter Schot.

Geplaatst: 14-5-2019

Op 9 mei 2019 vond in het bijzijn van wethouder Elly van Wageningen bij GO! Kinderopvang de feestelijke ondertekening plaats van het commitment Talentgroepen. De talentgroepen geven Lelystadse peuters tussen de 2 en 4 jaar volop ontwikkelingskansen. Betrokkenen uit onderwijs en kinderopvang van de vier Talentgroep locaties onderstreepten op deze wijze hun betrokkenheid en commitment om samen een sterk ontwikkelingsgericht voor- en vroegschools (VVE) aanbod te realiseren.

Geplaatst: 14-5-2019