Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Onderwijs en kinderopvang tekenen voor Talentgroepen

Geplaatst: 14-5-2019

Op 9 mei 2019 vond in het bijzijn van wethouder Elly van Wageningen bij GO! Kinderopvang de feestelijke ondertekening plaats van het commitment Talentgroepen. De talentgroepen geven Lelystadse peuters tussen de 2 en 4 jaar volop ontwikkelingskansen. Betrokkenen uit onderwijs en kinderopvang van de vier Talentgroep locaties onderstreepten op deze wijze hun betrokkenheid en commitment om samen een sterk ontwikkelingsgericht voor- en vroegschools (VVE) aanbod te realiseren.

Méér tijd op de peuterspeelzaal

De vier voorschoolse VVE- locaties “Talentgroepen” (PSZ de Speelkajuit, PSZ de Finnjol, PSZ Dolfijntjes 1 en PSZ Zuidwester) bouwen voort op de ervaringen en resultaten van de pilot Peutertalent. Deze pilot heeft laten zien dat een kwaliteitssterk aanbod en méér tijd op de peuterspeelzaal (16 uur per week) ervoor zorgt dat de ontwikkeling van kinderen goed in de gaten gehouden kan worden en gericht gestimuleerd kan worden. De kinderen van Peutertalent ontwikkelden zich tot nieuwsgierige en ondernemende kinderen. Ook werd van ouders een actieve rol gevraagd door thuis ook met ontwikkelingsstimulering aan de slag te gaan.

Goede voorbereiding op de basisschool

Deze Peutertalent-aanpak wordt nu verbreed naar de vier Talentgroepen. Hier worden de kinderen zo goed mogelijk voorbereid op de basisschool. De afstemming en samenwerking met de onderbouw van het onderwijs is daarom van groot belang. Om deze reden zijn de Talentgroepen samen met de scholen Albatros, Finnjol, Poolster en Sluis opgezet. Door het tekenen van het commitment werd uitgesproken dat men vanuit grote betrokkenheid en gedrevenheid, samen aan de slag gaat.

Voor kinderen met een VVE-indicatie is deelname aan een Talentgroep voordelig. Van de 16 uur wordt 8 uur door de gemeente Lelystad gesubsidieerd en is dus gratis voor de ouders.

Waardering wethouder

Wethouder Elly van Wageningen sprak haar waardering voor deze gezamenlijke aanpak uit: “Het is mooi dat er nu vier nieuwe Talentgroepen van start gaan, die nauw samenwerken met de basisscholen. Hiermee zet Lelystad nog meer kwalitatief hoogwaardig aanbod in op de voor- en vroegschool, zodat kinderen zonder achterstand instromen in groep 3 en op deze manier veel kans maken op een succesvolle schoolloopbaan.”

De Talentgroepen in Lelystad lopen vooruit op de landelijke ontwikkelingen. Met ingang van 2020 hebben alle kinderen met een VVE-indicatie recht op 16 uur aanbod per week. Door de start van de Talentgroepen wil Lelystad alvast ervaring opdoen, zodat deze uitbreiding naar 16 uur effectief en kwalitatief sterk kan worden vorm gegeven.