Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

College Lelystad ondertekent petitie voor meer geld voor jeugdhulp

Geplaatst: 27-5-2019

Wethouder Jeugdzorg Nelly den Os en gemeentesecretaris Nico van den Bergh hebben namens het voltallige college van Lelystad de petitie voor meer geld bij jeugdzorg ondertekend. In de petitie worden het Kabinet en de Tweede Kamer opgeroepen te zorgen voor een adequate verhoging van het jeugdhulpbudget. ‘De ondertekening van de petitie is bedoeld als signaal naar onze inwoners en andere gemeenten dat we hen niet in de kou laten staan. Gemeenten moeten voldoende mogelijkheden krijgen om jeugdhulp op een goede wijze uit te kunnen voeren’, aldus wethouder Nelly den Os. De actie volgt op de open brief van de VNG en de open brief van de ruim 250 wethouders van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Deze actie ondersteunt en onderschrijft de boodschap van beide open brieven. De petitie, die gecoördineerd wordt door de gemeente Opsterland, wordt uiterlijk begin juni aan het Kabinet en de Tweede Kamer overhandigd.

Landelijk tekort

‘Wij zijn blij dat de verschillende onderzoeksrapporten de signalen die gemeenten al langer afgeven over de financiële tekorten op de jeugdhulp bevestigen’, aldus wethouder Nelly den Os. Landelijk neemt het aantal gemeenten met forse tekorten flink toe. Lelystad is hierin geen uitzondering. ‘Ook wij kampen met flinke tekorten op de jeugdhulp.’ Deze tekorten konden in de voorgaande jaren nog gedekt worden uit de reserve Sociaal Domein. Voor de periode 2019 – 2022 heeft de gemeenteraad aanvullende middelen beschikbaar gesteld om de tekorten jeugdhulp te dekken.