Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Groep 8 van de Poolster viert samen met wethouder Dag van de Leerplicht

Geplaatst: 22-3-2019

Op donderdag 21 maart, de Dag van de Leerplicht, heeft wethouder John van den Heuvel samen met twee leerplichtambtenaren een bezoek gebracht aan de groep 8 leerlingen van basisschool de Poolster. Dat deed de wethouder om samen met de kinderen het recht op onderwijs en ontwikkeling te vieren. De wethouder overhandigde de kinderen een leskoffer over leerplicht.

Medeverantwoordelijk voor eigen schoolgang

De leerlingen van groep 8 van de Poolster gaan volgend jaar naar de brugklas. Dat is niet alleen spannend, maar ook een verantwoordelijkheid. De leerlingen worden vanaf dat moment medeverantwoordelijk voor hun schoolgang. Tijdens het bezoek heeft de wethouder de leerlingen verteld dat het belangrijk is om een startkwalificatie (havo, vwo of MBO niveau 2 diploma) te behalen, zodat zij later meer kans hebben op werk en daarmee een grotere kans hebben om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Daarnaast  heeft de wethouder met hen gesproken over toekomstdromen. De leerplichtambtenaar heeft vervolgens uitgelegd hoe de leerplichtwet bedoeld is, wat het werk inhoudt van een leerplichtambtenaar en wat de eventuele gevolgen zijn van voortdurend verzuim.  

Recht om te leren

In Nederland geldt er leerplicht; iedere jongere heeft het recht om te leren en te ontwikkelen. Het doel van de Dag van de Leerplicht is om het leer- en ontwikkelrecht extra onder de aandacht te brengen bij jongeren, ouders, scholen, politici en bestuurders. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Lelystad zet al jaren in op het naar school krijgen en het op school houden van jongeren. Juist de overgang van scholen is een kwetsbaar punt voor veel jongeren.