Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bouw Campus wordt duurder

Geplaatst: 13-3-2019

Het college heeft, gezien de uitkomst van de twee aanbestedingstrajecten, besloten om de raad voor te stellen het krediet voor de bouw van de Campus te verhogen met ruim 9 miljoen. Het eerder vastgestelde budget van 55,5 miljoen blijkt niet voldoende door de extreem gestegen bouwkosten. Na de tweede aanbesteding is nu 64,6 miljoen benodigd om het eerder vastgestelde ontwerp, energie neutraal en met nul op de meter te kunnen realiseren.

Kredietverhoging 

Wethouder Ed Rentenaar: “Met de huidige aanbieding kan het gebouw worden gerealiseerd, zoals het door de raad goedgekeurde ontwerp was bedoeld. Kleinschalig en ook nog steeds energieneutraal. De brede waardering van de raad en de inwoners van Lelystad voor het huidige ontwerp, heeft het college doen besluiten om de kredietverhoging toch voor te leggen.” Door de vertraging in de aanbesteding zal de school een jaar later in gebruik genomen worden, maar de voorbereidingen voor de bouwactiviteiten kunnen na de besluitvorming door de raad dit voorjaar starten.

Stijging bouwkosten en marktwerking

De aanbesteding voor het huidige plan heeft geleid tot een hoger bedrag dan waar in 2016 voor is gebudgetteerd. Achteraf is dat te verklaren door de veel snellere stijging van de bouwkosten dan gecalculeerd en de beschikbare capaciteit bij de bouwers, waardoor er naast de stijging van de bouwkosten ook nog sprake is van een marktwerking. De index stijgt met 16,6 % en bij diverse bouwprojecten is de stijging nog 5% hoger, met name in de gebieden waar de vraag naar bouwers hoog is.