Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

College informeert raad over ontwikkelingen Stadshart

Geplaatst: 19-6-2019

Het college informeert de raad over de ontwikkelingen in het Stadshart en de korte en lange termijn maatregelen die genomen worden om de winkelleegstand tegen te gaan.

Ontwikkelingen

Het Stadshart is volop in beweging. Op het gebied van wonen, werken en uitgaan zijn er positieve ontwikkelingen. Er wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte, in het najaar wordt gestart met de woningbouw in Parkwijk, kantoren transformeren naar woningen en de ontwikkeling van het Theaterkwartier is in volle gang. Echter de actualiteit laat zien dat de winkelfunctie van het Stadshart bij deze ontwikkelingen achter blijft. Net als in andere middelgrote steden in Nederland neemt ook in Lelystad de winkelleegstand toe en lopen bezoekersaantallen terug. 

Winkelleegstand

Onder invloed van maatschappelijke trends en ontwikkelingen staat landelijk het functioneren van de winkelfunctie in binnensteden van middelgrote steden onder druk. Het grote aantal faillissementen van ketens en een hernieuwde oriëntatie in locatiekeuze van retailers zorgt er voor dat met name in middelgrote steden de behoefte aan winkelmeters in omvang en gebruiksdoel verandert. Ook het Stadshart in Lelystad heeft hier mee te maken. Op dit moment staat ongeveer 20% van de winkeloppervlakte in het Stadshart leeg.

Ingezette maatregelen

De gemeente zet in op nieuwe ontwikkelingen om het Stadshart te versterken. Er wordt een impuls gegeven aan de openbare ruimte door ontmoeting en beleving te stimuleren. Er is ingezet op een compacter winkelcircuit (het zgn winkelrondje) en er wordt gekeken waar functieverandering van panden buiten het winkelrondje mogelijk is. Met de ontwikkeling van het Theaterkwartier wordt meer leisure en horeca toegevoegd en de koopkracht in het Stadshart wordt versterkt door (geplande) bouw van meer (koop)woningen. Daarnaast zijn, zoals ook in het raadsprogramma is verwoord, met name de eigenaren aan zet als het gaat om winkelleegstand. Leegstand kan effectief worden aangepakt als vastgoedeigenaren hun verantwoordelijkheid pakken.

In samenwerking met vastgoedeigenaren en ondernemers worden maatregelen genomen om op korte en langere termijn (structurele) leegstand van winkelpanden te laten af nemen. Zo wordt o.a. samen met ondernemers en eigenaren de komende maanden gekeken waar het huidige beleid kan worden aangepast en versterkt. Er wordt een bidbook opgesteld voor acquisitie om samen met vastgoedeigenaren en makelaars de mogelijkheden van Lelystad onder de aandacht te brengen onder retailers. De gemeente adviseert eigenaren op kwetsbare locaties over de mogelijkheden tot transformatie. Ook is de ondernemersvereniging in samenwerking met het ondernemersfonds bezig met een marketing- en communicatieplan.