Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Wijzigen voetgangersgebied en bevoorradingstijden De Promesse en omgeving

Geplaatst: 10-7-2019

Het college van Lelystad heeft het verkeersbesluit 'wijzigen voetgangersgebied en bevoorradingstijden De Promesse en omgeving' op 9 juli 2019 vastgesteld. Hiermee wordt geregeld dat een gedeelte van het Stadshart gedurende 24 uur per dag een voetgangersgebied is. Het is dan niet toegestaan om te fietsen in De Promesse, De Waagpassage, De Wissel en het smalle deel van Agorahof. In de overige straten van het voetgangersgebied van het Stadshart mag wel worden gefietst. Mits er geen bezwaren worden ingediend op dit besluit, gaat het verkeersbesluit in over 6 weken na 17 juli 2019. Het verkeersbesluit is een direct gevolg van de herinrichting van De Promesse en De Waagpassage en sluit aan op de ambitie een gastvrij en veilig winkelgebied te zijn.

Fietsverkeer niet toegestaan in voetgangersgebied

Het was al verboden om te fietsen door De Promesse en De Wissel tijdens winkelopeningstijden. Door de wisselende tijden waarop er wel of niet gefietst mag worden, staat er veel informatie op de borden. Handhaven hierop bleek daarom ook lastig. Door helemaal geen fietsers binnen het voetgangersgebied toe te staan, worden de borden duidelijker. Handhavers gaan hierop weer structureel controleren zodra het verkeersbesluit van kracht is. De boete voor het fietsen door het voetgangersgebied is 55 euro plus 9 euro administratiekosten. We starten met publieksvriendelijke acties om de nieuwe regels in het stadshart kenbaar te maken. Fietsers kunnen gebruik maken van de centrumring, die rondom het Stadshart loopt. Zo word winkelend publiek en fietsverkeer van elkaar gescheiden.

Bevoorradingsverkeer niet meer toegestaan in voetgangersgebied

Vrachtwagens en koeriersbusjes die winkels via de voordeur bevoorraden passen niet in een gastvrij en veilig winkelgebied. Met het ingaan van het verkeersbesluit is het Stadshart alleen toegankelijk voor bevoorradingsverkeer via de vaste bevoorradingsroutes en alleen op de daarvoor vastgestelde tijden (maandag t/m vrijdag van 06.00 uur tot 11.00 uur; en maandag t/m woensdag en vrijdag van 18.00 uur tot 22.00 uur). Vrijwel alle winkels en bedrijven in het Stadshart zijn via binnenhoven bereikbaar en kunnen via die zijde bevoorraad worden. Voor hulpdiensten is het gehele Stadshart wel toegankelijk.

Dukaathof bereikbaar via Dukaatpassage

Voor bewoners van en werkenden in het Stadshart met een parkeerplaats aan de Dukaathof, is het mogelijk om met een ontheffing via De Promesse (ter hoogte van de ANWB en de BCC) en de Dukaatpassage bij deze parkeerplaats te komen. Voor het bevoorradingsverkeer is ook De Promesse ter hoogte van ANWB en BCC en de Dukaatpassage toegankelijk. Dit alleen binnen de bevoorradingstijden. De gratis fietsenstalling aan de Dukaatpassage blijft per fiets ook bereikbaar via de route door De Promesse.

Voetgangersgebied De Promesse

In 2017 heeft de raad ingestemd met het plan 'Op weg naar een levendig Stadshart'. Dit plan kent een aantal pijlers. Eén van de pijlers is verfraaiing en verbetering van de openbare ruimte. Met de nieuwe inrichting van De Promesse en De Waagpassage is een grote wens van de ondernemers, bewoners en gemeente in vervulling gegaan en is er een gastvrij voetgangersgebied gerealiseerd.