Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Januari

Nieuwsoverzicht

Burgemeester Ina Adema en wethouder onderwijs Elly van Wageningen hebben voorgelezen op de Nationale Voorleesdagen. Beiden lazen voor uit het boek Een huis voor Harry van Leo Timmers, prentenboek van het jaar 2019.

Geplaatst: 28-1-2019

Binnen negen maanden na start bouw heeft BAM Wonen 25 middensegment huurwoningen in de nieuwe woonwijk Warande opgeleverd. Wethouder Wonen en 1e locoburgemeester Janneke Sparreboom van de gemeente Lelystad en Pim de Boer, directeur Noordwest bij BAM Wonen hebben symbolisch de gouden sleutel van de huurwoningen aan de eerste nieuwe bewoners overhandigd.

Geplaatst: 25-1-2019

In februari 2019 start het onderhoud aan het groen in het Voorhofpark. Het onderhoud vloeit voort uit het ‘Groenbeheerplan Parken’ dat samen met bewoners en andere relevante partijen is ontwikkeld. Het beheerplan is gebaseerd op een visie hoe het park er nu en in de toekomst uit zou moeten zien en draagt bij aan het duurzaam in stand houden van het park. In het Voorhofpark zijn verschillende werkzaamheden gepland.

Geplaatst: 25-1-2019

De bouw van 38 zorgappartementen in het Lelycentre is officieel gestart. Op 23 januari werd de officiële handeling start bouw verricht door wethouder Janneke Sparreboom, Woonzorg Flevoland bestuurder John Bos en Peter Schiphorst, directeur van maatschappelijk belegger Coresta.

Geplaatst: 24-1-2019

Provincie Flevoland plaatst tussen 28 januari en 8 februari verkeerslichten op de kruising Houtribweg/IJsselmeerdijk. De werkzaamheden leveren hinder op voor het wegverkeer.

Geplaatst: 24-1-2019

Woensdag 16 januari 2019 werd in het Stadhuis de provinciale Prokkel-netwerkbijeenkomst gehouden, ter voorbereiding op de Prokkelweek die van 3 tot en met 8 juni gehouden wordt. Wethouder Nelly den Os opende de bijeenkomst. ‘Ik vind het belangrijk om mensen bij elkaar te brengen en wederzijds begrip op te roepen. Uw actieve inbreng zorgt dat de inclusieve samenleving weer een stapje dichterbij komt’, aldus de wethouder.

Geplaatst: 22-1-2019

Op 18 januari 2019 heeft Volkstuinvereniging ’t Karveel in Lelystad onder belangstelling van leden en sponsoren de ouderentuinen geopend. Wethouder Nelly den Os was onder de indruk van de gerealiseerde tuinen. ‘Fijn om te zien dat er zoveel saamhorigheid is binnen de vereniging’.

Geplaatst: 21-1-2019

De gemeente verstuurt dit jaar de gecombineerde aanslag voor ozb, afvalstoffen- en rioolheffing en eventuele hondenbelasting later dan gebruikelijk. Normaal gesproken is dit eind januari, dit jaar ontvangen inwoners eind februari de aanslag per post of via de Berichtenbox van Mijn Overheid. Ondanks de latere verzending voldoet de gemeente aan de hiervoor geldende wettelijke termijn. Reden voor de latere verzending zijn ICT-gerelateerde problemen bij het Kadaster.

Geplaatst: 21-1-2019

De eerder door gemeente Lelystad en woningstichting Centrada reeds getekende prestatieafspraken over uitvoering van het Lelystadse woonbeleid op basis van de vastgestelde Woonvisie 2016-2020 houdt nu ook rekening met de in de raad aangenomen motie om bij de toewijzing van sociale huurwoningen geen voorrang meer te verlenen aan statushouders (asielzoekers met vergunning tot verblijf).

Geplaatst: 16-1-2019

De lopende aanbesteding is formeel stopgezet. De reden hiervoor is dat door de snelle stijging van de bouwkosten in het afgelopen jaar, de aanbiedingen hoger uitvielen dan het beschikbare budget. Ook na een grondige bestudering van de architect en de aannemer(s) kon de inschrijving onvoldoende naar beneden worden bijgesteld. Er wordt onmiddellijk een tweede openbare inschrijving gestart. Eind februari kan een nieuwe prijs worden ingediend door de inschrijvers.

Geplaatst: 16-1-2019

De zaterdagmarkt in het Stadshart krijgt vanaf 19 januari tot medio mei 2019 tijdelijk een andere opstelling. De markt vindt dan plaats op het Agorahof en in de Neringpassage. De markt verhuist vanwege de werkzaamheden die plaatsvinden aan de Promesse en in het smalle deel van Agorahof. Bij de marktkooplui zijn folders met de tijdelijke indeling van de zaterdagmarkt beschikbaar.

Geplaatst: 15-1-2019

Op dinsdagavond 22 januari gaan de gemeenteraadsleden op bezoek in Lelystad-Haven. Dit doen zij onder de noemer 'Buitenraad'; lokale politiek op locatie voor en met de bewoners.

Geplaatst: 15-1-2019