Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuwe nota “Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 2019 – 2022 Iedereen Voorwaarts!”

Geplaatst: 30-1-2019

De nieuwe nota Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 2019 – 2022 – Iedereen Voorwaarts! – is door het college ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze nota is tot stand gekomen in samenspraak met inwoners en partners uit het werkveld en moet zorgen voor het terugdringen van armoede en problematische schulden. Het nieuwe Armoedebeleid en Schuldhulpverlening richt zich op het verminderen van stress en bestrijdt armoede en schulden in Lelystad.

Onder bijstandsniveau

Het gaat goed met de economie in Nederland. Alleen profiteert (nog) niet iedereen van deze economische vooruitgang. Zo leeft 12% van de inwoners van Lelystad onder het bijstandsniveau. Van de Lelystadse kinderen groeit 15,4% op in een minimahuishouden, met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Het is voor inwoners en hun gezinnen lastig om uit de cirkel van armoede en financiële problemen te komen. Armoede veroorzaakt stress en zorgt ervoor dat inwoners niet kunnen meedoen met de samenleving. De afgelopen jaren is wetenschappelijk aangetoond dat langdurige stress veranderingen in de hersenen tot gevolg heeft. Hierdoor is het voor mensen lastiger om keuzes voor de lange termijn te maken. En juist daardoor wordt de stresssituatie in stand gehouden. Met het nieuwe armoede- en schuldhulpverleningsbeleid wordt geprobeerd deze cirkel van stress te doorbreken. Mensen krijgen daardoor weer ruimte in hun hoofd en zijn beter in staat keuzes te maken.

Stap voorwaarts

De afgelopen jaren is er al veel aandacht geweest voor armoedebestrijding. Ook vanuit de rijksoverheid is er de afgelopen jaren geld beschikbaar gekomen voor armoedebestrijding, meer specifiek gericht op kinderen. Daarmee is al een stevige basis gelegd om op voort te bouwen. De komende jaren wordt extra aandacht besteed aan de samenwerking met andere partners, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, en de drempel naar financiële ondersteuning wordt verder verlaagd. Er zijn nu al financieel spreekuren in alle wijken en op het MBO College Lelystad (Money Talks). Deze worden verder uitgebouwd en er zullen op meer plaatsen waar veel mensen komen, hulpverleners actief worden.

'Iedereen Voorwaarts!'

De nota heeft de titel ‘Iedereen Voorwaarts!’ meegekregen. Dat betekent dat iedereen moet gaan merken dat het economisch beter gaat in Nederland en dat er minder sprake moet zijn van sociale uitsluiting door armoede.