Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Aangevulde prestatieafspraken hebben nu ook handtekening van HVOB

Geplaatst: 16-1-2019

De eerder door gemeente Lelystad en woningstichting Centrada reeds getekende prestatieafspraken over uitvoering van het Lelystadse woonbeleid op basis van de vastgestelde Woonvisie 2016-2020 houdt nu ook rekening met de in de raad aangenomen motie om bij de toewijzing van sociale huurwoningen geen voorrang meer te verlenen aan statushouders (asielzoekers met vergunning tot verblijf).

Impressie huurappartementen HanzePark

Voorzien van handtekening

Het in december nog als aanvulling op de prestatieafspraken bijgevoegde inlegvel is nu verwerkt in de afspraken en luidt: Het college onderzoekt de aangenomen motie ‘voorrang statushouders bij toewijzing sociale huurwoning’ en hoe zij hier verder invulling aan gaan geven. De prestatieafspraken zijn met de verwerking van deze motie daarin nu ook voorzien van de handtekening van Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB). De in december gepubliceerde en ter kennis van de minister van Binnenlandse Zaken gebrachte voorlopige versie van de prestatieafspraken is nu vervangen door deze aangepaste versie.