Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Februari

Nieuwsoverzicht

Liefde, zon èn confetti in de lucht. Op een zonnige Valentijnsdag 2019 vierden ReadyforLiving, de gemeente Lelystad én toekomstige bewoners de bouwstart van MONDRIAAN: negen ééngezinswoningen aan de Weegbree in Warande. Samen met wethouder Janneke Sparreboom ontstaken de toekomstige bewoners een confettikanon, om daar het begin van de bouw mee te markeren.

Geplaatst: 15-2-2019

Het college van Lelystad heeft besloten om het gemaal Wortman aan te wijzen als bijzondere stemlocatie voor de provinciale staten- en waterschapverkiezingen op woensdag 20 maart 2019. Dit besluit vloeit voort uit een in januari 2018 door de gemeenteraad aangenomen motie, waarin het college onder andere werd verzocht om te inventariseren op welke locaties in de stad een bijzonder stembureau kan worden ingericht. Het college geeft uitvoering aan deze motie door per verkiezing te bepalen of er bijzondere stemlocaties aan te wijzen zijn.

Geplaatst: 15-2-2019

De gemeente Lelystad is in trek bij het bedrijfsleven. In 2018 heeft de stad zich met name versterkt met bedrijven in de logistieke sector. In totaal is in 2018 ruim 17 hectare (170.000 m2) bedrijfsgrond verkocht. Dat is minder dan het jaar daarvoor, maar toen werd in één keer 35 ha. afgenomen door het Spaanse modeconcern Inditex.

Geplaatst: 13-2-2019

Lelystad profiteert van de gunstige economie en de toenemende behoefte aan goed en betaalbaar wonen. In 2017 en 2018 zijn gemiddeld 200 nieuwe woningen opgeleverd. Dat komt overeen met de in de Woonvisie 2016-2020 genoemde realistisch geachte woningbouwproductie. Op basis van het aantal recent afgegeven bouwvergunningen gaat Lelystad dit en komend jaar flink meer woningen toevoegen.

Geplaatst: 13-2-2019

Het college vraagt de gemeenteraad om de Noordzoom aan te wijzen als eerste in ontwikkeling te nemen locatie voor Excellent Wonen. De afgelopen maanden heeft het college van Lelystad een verkenning uitgevoerd naar de meest geschikte locaties om te ontwikkelen als ‘excellent woongebied’. Het gaat dan om het realiseren van woningen op grotere kavels in de middeldure tot dure sector. Uit de verkenning komt de Noordzoom naar voren als gebied dat op korte termijn de meeste potentie biedt.

Geplaatst: 13-2-2019

De gemeenteraad van Lelystad heeft bij overgrote meerderheid ingestemd met de zienswijze op het ter inzage liggende ontwerpwijzigingsbesluit Luchthavenbesluit Lelystad. De gemeente rekent na het eerder doorlopen zorgvuldige proces aan de Alderstafel en de afspraken die in dat kader zijn gemaakt op consistent beleid van het Rijk.

Geplaatst: 13-2-2019

In de werkkamer van wethouder Peter Schot zijn sinds begin dit jaar werken te zien van de Lelystadse amateurkunstenaars Henk Siepel en Arno Kortekaas. ‘Ik ben trots op alle initiatieven en activiteiten die de inwoners van Lelystad ontplooien en die onze stad de moeite waard maken. Met het beschikbaar stellen van mijn werkkamer als tijdelijke expositieruimte hoop ik de Lelystadse amateurkunstenaars een duwtje in de rug te kunnen geven’, aldus wethouder Schot.

Geplaatst: 13-2-2019

Provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, gemeenten Almere en Lelystad, waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap onderzoeken de mogelijkheden om het Markermeer te verbinden met het moerasgedeelte in de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Met deze verbinding willen de organisaties de natuur in het Markermeer en de moerassen versterken zodat een zoetwatergebied ontstaat dat veerkrachtig is en van betekenis kan blijven voor mens en dier. Zij ondertekenden op 13 februari een samenwerkingsovereenkomst voor de onderzoeksfase.

Geplaatst: 13-2-2019

Waterschap Zuiderzeeland voert deze en volgende week een spoedreparatie uit bij rioolgemaal De Gondel in Lelystad. De reden hiervoor is een kleine lekkage aan een ondergrondse leiding aan de buitenkant van het gemaal. De werkzaamheden vinden grotendeels overdag plaats vanaf de kant van de Westerdreef. Daar is circa anderhalve week een rijbaan gesloten.

Geplaatst: 13-2-2019

Commissaris van de Koning Leen Verbeek en Statengriffier Amanda Kost hebben gisteren de Stemwijzer Flevoland gelanceerd. Ook de kandidaat-Statenleden waren hierbij aanwezig. “Elke stem maakt het verschil! Ik hoop dat wij tijdens de verkiezingen op 20 maart met elkaar laten zien dat wij trots zijn op onze provincie. Het is belangrijk dat je je stem laten horen hoe je wilt dat Flevoland verder ontwikkeld. De Stemwijzer kan je helpen om te bepalen welke partij het beste bij jou past,” aldus Leen Verbeek, Commissaris van de Koning.

Geplaatst: 13-2-2019

Op 7 februari heeft John van den Heuvel, wethouder Werk en Inkomen van de gemeente Lelystad, de informatie- en oriëntatiebijeenkomst over werken in de zorgsector geopend in het gemeentehuis. Tijdens een middagvullend programma kregen 112 geïnteresseerden de gelegenheid om direct in contact te komen met zo’n 20 werkgevers uit de zorgsector, openstaande vacatures en opleidingstrajecten.

Geplaatst: 8-2-2019

De kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Flevoland zijn op vrijdag 8 februari 2019 onherroepelijk vastgesteld. Dit gebeurde tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau.

Geplaatst: 8-2-2019