Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Februari

Nieuwsoverzicht

Op 21 februari 2019 start de gemeente Lelystad met het cliëntervaringsonderzoek in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dit onderzoek wordt gebruikers van Wmo voorzieningen gevraagd naar hun ervaringen met de Sociaal wijkteams en de ondersteuning die ze ontvangen. De gemeente Lelystad vraagt 1.500 Wmo cliënten naar hun ervaring.

Geplaatst: 21-2-2019

Op 21 februari 2019 start de gemeente Lelystad met het cliëntervaringsonderzoek in het kader van de Jeugdhulp. In dit onderzoek wordt gebruikers van Jeugdhulp gevraagd naar hun ervaringen met het Centrum Jeugd en Gezin en de ondersteuning die ze ontvangen. De gemeente Lelystad vraagt zo’n 800 jeugdigen en hun ouder(s)/verzorgers naar hun ervaringen.

Geplaatst: 21-2-2019

De KNNV-Lelystad Vereniging voor veldbiologie heeft op 20 februari haar rapport over de watervogeltelling 2014-2018 aan wethouder Ed Rentenaar en heemraad Jan Nieuwenhuis overhandigd. De Vereniging voor Veldbiologie (KNNV-Lelystad) heeft de afgelopen 5 jaar ’s winters de watervogels in de stad geteld. Zo’n dertig leden telden in hun wijk in het tweede weekend van januari op onder andere aanwezige meerkoeten, wilde eenden, waterhoentjes en aalscholvers. Doel was vooral om het belang van stadwateren aan te tonen.

Geplaatst: 21-2-2019

Ondernemers en organisaties in de toeristisch-recreatieve sector kunnen vanaf 21 februari 2019 in aanmerking komen voor een stimuleringsregeling bij de gemeente Lelystad. Het budget is bedoeld voor activiteiten en initiatieven die bijdragen aan ‘het verhaal van Lelystad’. Met het vaststellen van de stimuleringsregeling vrijetijdseconomie Lelystad is een bedrag van €35.000 beschikbaar gesteld.

Geplaatst: 20-2-2019

Vrijdag 15 februari 2019 heeft kringloopwinkel De Groene Sluis in Lelystad een recordbedrag van liefst 100.000 euro verdeeld onder bijna 50 goede doelen in en rond Lelystad. De kringloopwinkel deelt elk jaar zijn winst uit. Wim Cruiming van De Groene Sluis is ontzettend trots op het bereikte resultaat. ‘De groei komt onder andere door een hoge gunfactor van mensen uit Lelystad en omgeving die hun nog bruikbare spullen graag bij onze kringloopwinkel inleveren. Daarnaast hebben we meer dan honderd enthousiaste vrijwilligers die elke dag actief zijn bij het innemen, sorteren, prijzen en verkopen van de ingekomen goederen.’

Geplaatst: 19-2-2019

Raadslid Wim Raijmakers overleden

Geplaatst: 18-2-2019

Woensdagavond 13 februari was Vonne van der Meer te gast bij FlevoMeer Bibliotheek Lelystad. Ter ere van het 25-jarig jubileum van de Vrienden van de Bieb vond er die avond een speciaal literair café plaats. De avond startte met mooie woorden van wethouder Peter Schot en FlevoMeer Bibliotheekdirecteur Jan Gommer, waarna het woord naar bestsellerauteur Vonne van der Meer ging.

Geplaatst: 15-2-2019

Tal van professionals kwamen begin februari naar Batavialand voor het Symposium “Zie je mij”. Het symposium, georganiseerd door Welzijn Lelystad, was bedoeld om aandacht te vragen voor jonge mantelzorgers. ‘Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving en ik vind het dan ook erg belangrijk dat er aandacht is voor het ondersteunen van de groep die extra kwetsbaar is, namelijk de jonge mantelzorger’, aldus wethouder Nelly den Os in haar openingswoordje.

Geplaatst: 15-2-2019

Liefde, zon èn confetti in de lucht. Op een zonnige Valentijnsdag 2019 vierden ReadyforLiving, de gemeente Lelystad én toekomstige bewoners de bouwstart van MONDRIAAN: negen ééngezinswoningen aan de Weegbree in Warande. Samen met wethouder Janneke Sparreboom ontstaken de toekomstige bewoners een confettikanon, om daar het begin van de bouw mee te markeren.

Geplaatst: 15-2-2019

Het college van Lelystad heeft besloten om het gemaal Wortman aan te wijzen als bijzondere stemlocatie voor de provinciale staten- en waterschapverkiezingen op woensdag 20 maart 2019. Dit besluit vloeit voort uit een in januari 2018 door de gemeenteraad aangenomen motie, waarin het college onder andere werd verzocht om te inventariseren op welke locaties in de stad een bijzonder stembureau kan worden ingericht. Het college geeft uitvoering aan deze motie door per verkiezing te bepalen of er bijzondere stemlocaties aan te wijzen zijn.

Geplaatst: 15-2-2019

De gemeente Lelystad is in trek bij het bedrijfsleven. In 2018 heeft de stad zich met name versterkt met bedrijven in de logistieke sector. In totaal is in 2018 ruim 17 hectare (170.000 m2) bedrijfsgrond verkocht. Dat is minder dan het jaar daarvoor, maar toen werd in één keer 35 ha. afgenomen door het Spaanse modeconcern Inditex.

Geplaatst: 13-2-2019

Lelystad profiteert van de gunstige economie en de toenemende behoefte aan goed en betaalbaar wonen. In 2017 en 2018 zijn gemiddeld 200 nieuwe woningen opgeleverd. Dat komt overeen met de in de Woonvisie 2016-2020 genoemde realistisch geachte woningbouwproductie. Op basis van het aantal recent afgegeven bouwvergunningen gaat Lelystad dit en komend jaar flink meer woningen toevoegen.

Geplaatst: 13-2-2019