Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Spoedreparatie rioolgemaal De Gondel

Geplaatst: 13-2-2019

Waterschap Zuiderzeeland voert deze en volgende week een spoedreparatie uit bij rioolgemaal De Gondel in Lelystad. De reden hiervoor is een kleine lekkage aan een ondergrondse leiding aan de buitenkant van het gemaal. De werkzaamheden vinden grotendeels overdag plaats vanaf de kant van de Westerdreef. Daar is circa anderhalve week een rijbaan gesloten.

Lekkage

Rioolgemaal De Gondel bevindt zich langs de Westerdreef aan de onderzijde van De Gondel(fiets)brug. Het pompt afvalwater naar de zuiveringsinstallatie. Aan de buitenkant van het gemaal aan de kant van het water is een kleine lekkage ontdekt. Uit onze metingen is gebleken dat de waterkwaliteit van de naastgelegen sloot goed is, dus de (milieu)schade door de lekkage is beperkt. Dat willen wij natuurlijk graag zo houden, vandaar deze spoedreparatie.

Spoedreparatie

De aannemer gaat de bestaande leiding bij de lekkage tijdelijk omleiden en bovengronds een nieuwe leiding op het gemaal aansluiten. Met de spoedreparatie wordt de lekkage zo snel mogelijk gestopt. De omleiding is ook een noodzakelijke stap voor een definitieve oplossing, waarvoor meer voorbereiding en planning nodig is. Het grootste deel van de werkzaamheden gebeurt overdag vanaf de kant van de Westerdreef. Daar is circa anderhalve week een rijbaan gesloten. Volgende week gaat de aannemer ook eenmalig een nacht doorwerken.