Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystad verwacht substantiële toename woningbouwproductie

Geplaatst: 13-2-2019

Lelystad profiteert van de gunstige economie en de toenemende behoefte aan goed en betaalbaar wonen. In 2017 en 2018 zijn gemiddeld 200 nieuwe woningen opgeleverd. Dat komt overeen met de in de Woonvisie 2016-2020 genoemde realistisch geachte woningbouwproductie. Op basis van het aantal recent afgegeven bouwvergunningen gaat Lelystad dit en komend jaar flink meer woningen toevoegen.

Daadwerkelijke bouwproductie

De lopende vergunningaanvragen en de reeds afgegeven vergunningen leiden binnen afzienbare tijd tot daadwerkelijke bouwproductie. In 2018 zijn voor 499 woningen en wooneenheden vergunningen afgegeven. Ruim honderd meer dan in 2017; toen bedroeg dat een aantal van 393. Verwacht wordt dat deze tendens zich de komende jaren zal voortzetten. De eerdere terughoudendheid van marktpartijen om in Lelystad te investeren en te willen bouwen is verdwenen. In 2019 en 2020 wordt een substantiële stijging van het aantal opgeleverde woningen verwacht.

Aangepaste woningbouwprogrammering

Gezien de toenemende woningbehoefte, het aantal verleende en aangevraagde bouwvergunningen en de lopende bouwproductie is het woningbouwprogramma daarop aangepast. Waar in de Woonvisie 2016-2020 nog werd uitgegaan van 200 woningen per jaar is de bouwproductie in de door de gemeenteraad vastgestelde woningbouwprogrammering voor de jaren 2019-2022 geprognosticeerd op 400 tot 500 woningen per jaar.