Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kandidatenlijsten provinciale statenverkiezingen 2019 ter inzage

Geplaatst: 5-2-2019

Met ingang van woensdag 6 februari 2019, 9:00 uur, liggen de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen voor de op woensdag 20 maart 2019 te houden verkiezing van de leden van de provinciale staten in Flevoland, ter inzage bij de Stadswinkel in het stadhuis van Lelystad, Stadhuisplein 2. De kandidatenlijsten zijn tijdens openingstijden van de Stadswinkel in te zien.

Burgerzaken

De ter inzagelegging van de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen eindigt op vrijdag 8 februari 2019 16:00 uur, het moment waarop het centraal stembureau beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten. De geldige kandidatenlijsten en lijstnummering zullen vervolgens openbaar worden gemaakt.