Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Fietspad Dronterweg nog dicht tot 13 december

Geplaatst: 22-10-2019

Door het slechte weer van afgelopen weken heeft het aanbrengen van het beton vertraging opgelopen. Inmiddels is het beton aangebracht, maar is het nog onvoldoende uitgehard om het fietspad veilig te kunnen openstellen voor gebruik. De provincie Flevoland heeft de geplande opening van 1 november 2019 verplaatst naar vrijdag 13 december 2019, in tegenstelling tot een eerder bericht. Tot die tijd blijft het fietspad afgesloten voor alle gebruikers

Planning

Het fietspad langs de Dronterweg is sinds september gesloten vanwege werkzaamheden door de Provincie Flevoland. In de originele planning kon het fietspad op vrijdag 1 november weer open. Na het verwijderen van het asfalt volgde echter een periode van flinke regenbuien. De fundering waarop het beton moet worden aangebracht, is hierdoor doorweekt geraakt. Daardoor kan het zware materieel dat het beton moet aanbrengen er niet overheen rijden. Daarnaast zijn ook (relatief) droge omstandigheden nodig om het beton zelf aan te kunnen brengen. Omdat beton een uithardingsperiode van minimaal drie weken kent, moest de geplande opleverdatum naar achteren geschoven worden.

Werkzaamheden

De voornaamste werkzaamheden aan het fietspad bestaan uit het vervangen van het asfalt door beton. Daarnaast worden de verschillende bochten veiliger ingericht: ze worden flauwer gemaakt en voorzien van LED-verlichting. Op de kruisingen met de Roodbeenweg en het Lisdoddepad zijn inmiddels veilige fietsoversteken aangelegd. 

Extra bus

Vanwege de afsluiting van het fietspad rijdt een extra bus 163 van Dronten naar Lelystad. Deze extra dienst (om 15.00 uur) wordt gehandhaafd tot het einde van het project.

Op de hoogte blijven

Meer informatie over deze werkzaamheden zijn te vinden op de website van de provincie Flevoland, waar ook haar kanalen voor actuele informatie zijn vermeld.