Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gemeente Lelystad is gastgemeente van Flevopenningengala 2020

Geplaatst: 18-4-2019

De gemeente Lelystad is gastgemeente van het Flevopenningengala 2020. Stichting Flevopenningen en gemeente Lelystad zijn dat met elkaar overeengekomen. Stichting Flevopenningen is sinds 2004 verantwoordelijk voor de toekenning van ondernemersprijzen aan ondernemingen die succesvol, innoverend en duurzaam zijn en economische betekenis hebben voor Flevoland. De uitreiking van deze prijzen gebeurt elk jaar tijdens een feestelijk Flevopenningengala in een van de Flevolandse gemeenten.

Presentatie

Tijdens het gala op 12 april 2019 in de Noordoostpolder heeft wethouder economische zaken, Janneke Sparreboom, de gemeente Lelystad gepresenteerd als gastgemeente van het gala 2020. Datum en locatie van de 16e editie van het gala worden nog nader bekendgemaakt. Flevopenningen is de langstlopende georganiseerde ondernemersactiviteit in Flevoland en de uitreiking van de Flevopenningen is na 15 jaar inmiddels een provinciebrede traditie. De ondernemersprijzen worden breed gedragen, waarbij de samenwerking en de verbinding tussen het gezamenlijke bedrijfsleven en de overheid van essentieel belang zijn.

Prijzen

Er zijn prijzen voor Excellent Ondernemerschap (Toponderneming), voor Beste Comakerschip van Hogeschool Windesheim en voor ondernemingen die uitzonderlijke prestaties leveren in het kader van de Participatiewet/Banenafspraak. Voor de Flevopenning Toponderneming wijzen de bedrijfskringen van de zes Flevolandse gemeenten ieder hun kandidaten aan. De kandidaten voor de Flevopenning Windesheim Comakership worden door Windesheim Flevoland genomineerd en de kandidaten voor de Participatiepenning worden door de zes Flevolandse gemeenten aanwezen.

Meer informatie

Voor meer informatie over Flevopenningen kijk op: www.flevopenningen.nl of bekijk het filmpje over de presentatie Lelystad als gastgemeente Flevopenningengala 2020.