Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

Woensdag 2 oktober 2019 heeft een delegatie van de gemeente Bergen op Zoom samen met hun partners in de wijk (woningcorporatie en welzijnsorganisatie) een bezoek gebracht aan de Zuiderzeewijk in Lelystad. Zij waren geïnteresseerd in onze aanpak om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Geplaatst: 10-10-2019

Ruim vijfhonderd 55-plus ouderen maakten zaterdag 5 oktober 2019 een feestje van de jaarlijkse ‘Dag van de Ouderen’ in het stadhuis in Lelystad. Zij waren uitgenodigd voor een speciaal voor hen georganiseerde dag met muziek, activiteiten en gezelligheid.

Geplaatst: 10-10-2019

Lelystad is klaar voor een volgende stap. In 2040 wil en moet Lelystad een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad met 100.000 inwoners zijn. Door de unieke ligging met veel groen en water, maar ook bedrijvigheid positioneert de stad zich als hoofdstad van de nieuwe natuur.

Geplaatst: 9-10-2019

Luid getoeter, veel blije gezichten op de passagiersstoel en gezwaai naar toeschouwers langs de dreven. De zeventiende editie van de jaarlijkse Truckrun van buurtcentrum De Joon in Lelystad ging zaterdag 5 oktober 2019 weer van start.

Geplaatst: 9-10-2019

Op dinsdagavond 15 oktober stemt de raad over de moties uit de Motiemarkt.

Geplaatst: 8-10-2019

De eerste editie van de Lelystadse Woondag trok vele belangstellenden naar de nieuwbouwbeurs in de wijk Warande, langs de woningen die meededen aan de NVM Open Huizen route en naar de verschillende makelaarskantoren die geopend waren om geïnteresseerden en potentiele kopers van nieuw- danwel bestaande bouw te woord te staan en te informeren over de verschillende mogelijkheden. Naast Lelystedelingen die op zoek zijn naar een andere of nieuwe woning, trok de Woondag ook mensen van buiten de stad.

Geplaatst: 7-10-2019

Het college van Lelystad heeft dinsdag 1 oktober de programmabegroting 2020 – 2023 aan de raad aangeboden. In de programmabegroting wordt inzichtelijk gemaakt welke taken de gemeente uitvoert en welke bedragen daarmee zijn gemoeid. Daarnaast worden er diverse voorstellen aan de raad voorgelegd, onder meer een pakket met bezuinigingsmogelijkheden.

Geplaatst: 3-10-2019

Met deze begrotingsmonitor in september geeft het college inzicht in het verloop van de gemeentebegroting 2019. Er wordt een inschatting van het verwachte rekeningresultaat voor 2019 gegeven en het effect op de reserve Sociaal Domein. In de begrotingsmonitor van mei 2019 was reeds de verwachting dat de algemene uitkering van het Rijk, die de gemeentes ontvangen uit het gemeente fonds, zou leiden tot een nadeel in 2019 en in het meerjarig perspectief. Deze verwachting is bevestigd in de septembercirculaire 2019. De lagere Rijksbijdrage is ruim €4,5 miljoen ten opzichte van de begroting. Daarnaast zijn er een aantal fikse plussen en minnen die het rekeningresultaat 2019 beïnvloeden. Het verwachte rekeningresultaat 2019 komt daardoor uit op € 5,5 miljoen negatief.

Geplaatst: 3-10-2019

Het Energieloket Flevoland is van start gegaan met de bewustwordingscampagne ‘Ontdek je lek’. Huurders én andere geïnteresseerde Lelystedelingen worden 2 weken uitgedaagd de meest voorkomende energieslurpers in het huishouden op te sporen. Wethouder Elly van Wageningen kreeg de eerste energiemonitor te leen. De energiemonitor wordt aangesloten op de slimme meter en meet real time het energiegebruik.

Geplaatst: 3-10-2019

September stond in het teken van de Omgevingsvisie voor Lelystad. Bij LelySTART, in het stadhuis en in verschillende wijken gingen inwoners in gesprek met ambtenaren over de toekomst van onze stad. De meningen en ideeën helpen de gemeente bij het opstellen van de Omgevingsvisie, een document waarin de ambities en beleidsdoelen voor de leefomgeving worden vastgelegd.

Geplaatst: 3-10-2019

Van 7 tot en met 13 oktober vindt de landelijke week van de veiligheid plaats. Ter gelegenheid daarvan brengt de gemeente Lelystad een speciale krant uit over veiligheid. De krant staat boordevol informatie en tips en wordt vanaf 5 oktober huis aan huis in Lelystad verspreid.

Geplaatst: 3-10-2019

Eind september werd in de FlevoMeer Bibliotheek in Lelystad de dementheek officieel geopend door wethouder Nelly den Os. In de FlevoMeer Bibliotheek kunnen mensen met dementie, hun naasten en professionals twee keer per week terecht bij de dementheek voor informatie en advies rondom dementie en voor hulpmiddelen voor ondersteuning van mensen met dementie.

Geplaatst: 3-10-2019