Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2018

Nieuwsoverzicht

De gemeente Lelystad heeft in 2017 bijna 40 hectare bedrijfsgrond verkocht. "Een topjaar," aldus wethouder economische zaken Jop Fackeldey. Hij maakte de cijfers bekend tijdens het nieuwjaarsgala van de Bedrijfskring Lelystad (BKL). "De markt is in 2017 echt aangetrokken," aldus de wethouder. "En nu al weten we dat die lijn zich in 2018 gaat doortrekken. Er staat nu al voor 11,5 ha. aan reserveringen uit die in 2018 tot daadwerkelijke grondtransacties leiden."

Geplaatst: 14-1-2018

Wist je dat alle bestelde producten van vtwonen.nl via het logistieke centrum in Lelystad bij je thuis worden bezorgd? Een pand op bedrijventerrein Noordersluis van bijna 10.000 vierkante meter staat tjokvol met sfeervolle en trendy lampen, kaarsen, kleden, banken, kasten, bedden, barbecues, pannen en andere woonartikelen.

Geplaatst: 12-1-2018

Met ingang van 1 januari 2018 is de nieuwe “Verordening gemeentelijke onderscheidingen Lelystad” in werking getreden. Met de onderscheiding spreekt het gemeentebestuur namens de Lelystadse bevolking zijn dank en waardering uit voor de gepleegde inzet of bijzondere verrichtingen door individuen en organisaties, die van betekenis zijn voor de Lelystadse samenleving. Het draagt bij aan het wij-gevoel en vergroot de zichtbaarheid en de verbondenheid van het gemeentebestuur met de samenleving.

Geplaatst: 11-1-2018

Op 9 januari 2018 heeft het college het ontwerp voor de inrichting van de Promesse en de Waagpassage vastgesteld. Onderdeel van het ontwerp is onder andere vergroening. Het gebruik van warm natuursteen in de verharding maakt straks het winkelrondje voelbaar. Daarnaast heeft het college ingestemd met de uitgangspunten voor ontwikkeling van het Theaterkwartier. Deze ‘ruimtelijke envelop’ geeft de mogelijkheid deelgebieden verder uit te werken. Ook is besloten het ontwerp voor de herinrichting van de ABC-locatie (het openbaar gebied tussen Parkwijk en het Stadshart) voor te leggen aan de raad. Dit ontwerp zorgt bijvoorbeeld voor ruime en voldoende parkeergelegenheid en het vergroenen van het gebied.

Geplaatst: 10-1-2018

Het college van Lelystad heeft op dinsdag 19 december 2017 het Evenementenbeleid Lelystad 2018-2021 vastgesteld. In het evenementenbeleid staat beschreven of en hoe een evenement kan worden georganiseerd en wat de verantwoordelijkheden zijn van de betrokken partijen zoals de organisator, hulpdiensten en de gemeente. Met dit gewijzigde evenementenbeleid wil gemeente Lelystad de procedures vereenvoudigen en tegelijkertijd de ambitie waar blijven maken om in een gastvrij Lelystad veilige evenementen te organiseren waarbij de leefbaarheid wordt gewaarborgd. Het nieuwe evenementenbeleid kan in werking treden na vaststelling van de gewijzigde APV (naar verwachting in maart 2018).

Geplaatst: 10-1-2018

Op 9 januari is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op de ISG Arcus het ontwerp van de nieuwbouw van de schoolcampus onthuld door wethouder Ed Rentenaar en directeur Barry Lommen aan alle medewerkers van de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL). Het ontwerp voor de schoolcampus van architect Dirk Jan Postel van Kraaijvanger Architects werd enthousiast ontvangen. In april 2017 had de gemeenteraad gekozen voor vervangende energie neutrale nieuwbouw voor de huisvesting van de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL). De gekozen locatie voor het realiseren van een campus is De Rietlanden/Campuszone Noord. Met deze investering is een bedrag van € 55,5 miljoen gemoeid.

Geplaatst: 10-1-2018

Afgelopen zondag 7 januari heeft de R.K. geloofsgemeenschap Pax Christi haar 50-jarig jubileum gevierd in een feestelijke eucharistieviering. Voorgangers waren pastoor Hans Boogers en lekenvoorganger Willem van der Burg. In de goed gevulde Petruskerk waren naast de eigen parochianen ook vele gasten aanwezig. Onder de gasten waren burgemeester Ina Adema en mevrouw Molendijk, vicevoorzitter van het bestuur van de parochie. Verder waren er vele oud-pastores, pastoraal werkers en oud-parochianen, alsmede vertegenwoordigers van besturen van de lokale kerken en van de katholieke kerken uit Oostelijk Flevoland.

Geplaatst: 9-1-2018

In 2018 start het nieuwe inzamelen van huishoudelijk afval in Lelystad. Als aftrap heeft gemeente Lelystad een nieuwsbrief verspreid met uitleg over de nieuwe afvalinzameling. Inwoners in laagbouw krijgen in 2018 een bak voor plastic afval. Hoe inwoners restafval gaan weggooien wordt per buurt door de bewoners bepaald: wegbrengen naar een ondergrondse container of via een 4e bak aan huis die minder vaak wordt geleegd.

Geplaatst: 8-1-2018

Vierhonderd mensen hebben zaterdag 6 januari 2018 de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Lelystad bezocht. Burgemeester Ina Adema hield haar nieuwjaarstoespraak en onthulde samen met wethouders en raadsleden het nieuwe geveldoek bij de ingang van het stadhuis.

Geplaatst: 8-1-2018

Het college van de gemeente Lelystad heeft met enige verbazing kennisgenomen van de door de ChristenUnie bij monde van Kamerlid Eppo Bruins ingeblazen discussie over mogelijk uitstel van de opening van Lelystad Airport per 1 april 2019. Wethouder Jop Fackeldey van Lelystad: "Niet uitstel van Lelystad Airport brengt het vertrouwen in de overheid terug, maar de wijze waarop met de fouten in de MER en met de inpassing van de aansluitroutes wordt omgegaan."

Geplaatst: 5-1-2018

Het Lelystadse bedrijf Werkcon ontwikkelt, maakt en levert metalen profielen voor onder andere plafonds, vloeren, wanden, gevels en staalframebouw. "Onze kracht? Waar een ander stopt, gaan wij verder. We kunnen nagenoeg alles maken," zeggen eigenaren Marco en Leo Weernink. "Door zelf machines te ontwerpen en te bouwen, zijn onze mogelijkheden vrijwel onbeperkt."

Geplaatst: 5-1-2018

Inwoners van Lelystad mogen vissen in Lelystadse wateren die in eigendom zijn van de gemeente, mits ze in het bezit zijn van een geldige visvergunning en een kleine VISpas. Het is verboden om te vissen zonder toestemming van degene die het visrecht bezit. In de nieuwe folder ‘Vissen in Lelystad’ editie 2018, bevindt zich deze visvergunning en informatie over het vissen in Lelystad. De nieuwe folder en de vergunning zijn via de website www.lelystad.nl/visvergunning beschikbaar.

Geplaatst: 4-1-2018