Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2018

Nieuwsoverzicht

Op donderdag 15 november vond, als onderdeel van de Week van de Ondernemer, de Startersmarkt plaats. De Startersmarkt is de jaarlijkse kennis- en informatiemarkt voor ondernemers georganiseerd door het Ondernemersplein Lelystad.

Geplaatst: 20-11-2018

Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF) en gemeente Lelystad organiseren op woensdag 28 november de innovatietafel ‘schone stadsdistributie: kansen voor schoon vervoer en ketens’. Tijdens deze innovatietafel zullen kansen worden besproken voor het verduurzamen van de Lelystadse stadsdistributie. Onder andere door verstedelijking, het vestigen van nieuwe bedrijven en groei van online aankopen groeit het aantal logistieke bewegingen in Lelystad. Dit stelt nieuwe eisen aan stadsdistributie die past bij een gezonde en leefbare stad.

Geplaatst: 20-11-2018

Het zesde project van de Politiekids is van start gegaan. Maar liefst 24 kinderen zijn afgelopen woensdag 14 november beëdigd in het stadhuis en gestart met het opleidingsprogramma. De komende vijf maanden gaan zij intensief aan de slag met het programma, dat is samengesteld door Stichting Welzijn Lelystad, de politie, het Sportbedrijf, Bureau Wings en de gemeente Lelystad. Het programma eindigt in april 2019 met de uitreiking van het Politiekids diploma.

Geplaatst: 19-11-2018

Gemeente Lelystad heeft de bomenkapkaart geactualiseerd. De kaart geeft aan waar de komende periode bomen gekapt worden. Op de kaart kunnen inwoners zien wat de kapplannen zijn van de gemeente -en waar mogelijk- Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Ook wordt aangegeven waar bomen gekapt worden in combinatie met groot onderhoud in wijken. De bomenkapkaart geeft de planning voor de komende periode weer en wordt jaarlijks geactualiseerd.

Geplaatst: 16-11-2018

FlevoMeer Bibliotheek heeft een samenwerkingsconvenant met de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde opgesteld. Op 16 november 2018 hebben de wethouders van deze vijf gemeenten en de directeur-bestuurder van FlevoMeer Bibliotheek dit convenant bibliotheekwerk 2018-2021 ondertekend in FlevoMeer Bibliotheek Zeewolde. Een van de doelen is het gezamenlijk op zoek gaan naar kansen en mogelijkheden voor vernieuwing en verbreding van het bibliotheekwerk.

Geplaatst: 16-11-2018

Op donderdag 15 November 2018 hebben Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA), gebiedsontwikkelaar van Lelystad Airport Businesspark (LAB), en Somerset Capital Partners de koopovereenkomst getekend van 10,2 ha grond voor de ontwikkeling van een ultramodern distributiecentrum (DC) van in totaal 65.000m2. Deze ontwikkeling, vanwege de omvang van meer dan 40.000 m2 ook wel een XXL -ontwikkeling genoemd, vindt gefaseerd plaats. Oplevering van de eerste fase is naar verwachting 4e kwartaal 2019. Daarnaast tekenen Somerset Capital Partners en de gemeente Lelystad voor de ontwikkeling van 2 datacenters op ruim 10 ha grond op Bedrijventerrein Flevokust Haven.

Geplaatst: 16-11-2018

Op zaterdag 10 november was het weer zover, de Dag van de Mantelzorg. Maar liefst 80 mantelzorgers kwamen naar wijkcentrum De Hanzeborg om eens lekker in de watten te worden gelegd. Ze werden getrakteerd op allerlei workshops en uiteraard een hapje en een drankje.

Geplaatst: 16-11-2018

Wethouder Nelly den Os heeft woensdag 14 november 2018 de aftrap van het gladheidbestrijdingsseizoen verricht. Dit betekent dat de aannemer van de gemeente Lelystad tot 15 april 2019 24/7 met tien strooiwagens paraat staat om de wegen en fietspaden tijdens de winter begaanbaar en veilig te houden. Afgelopen periode zijn de strooiroutes ingereden, heeft het materieel groot onderhoud gehad en is er gezorgd voor voldoende strooizout. Kortom, de gemeente is klaar voor de winter.

Geplaatst: 15-11-2018

Uit de bevindingen over 2017 en de voorlopige resultaten van 2018 blijkt dat de investeringen die de gemeente doet op het gebied van de re-integratie, hun vruchten afwerpen. Het Werkbedrijf heeft alleen in 2017 al 344 plaatsingen op betaalde arbeid gerealiseerd. Met de gecombineerde inspanningen van de gemeente en het Werkbedrijf Lelystad wordt daarom ook voor 2019 ingezet op de voortzetting van dit beleid. Voorts wordt in 2019 geëxperimenteerd met nieuwe methodieken gericht op preventie van instroom en het terugdringen van de bestandsomvang van uitkeringsgerechtigden.

Geplaatst: 14-11-2018

Het college van Lelystad heeft voor de ontsluitingsweg van de nieuw te bouwen school voor voortgezet onderwijs de naam De Campus vastgesteld. Met die naam wordt aangesloten bij de beoogde bestemming en de reeds ingesleten benaming.

Geplaatst: 14-11-2018

Wethouder Elly van Wageningen van onderwijs heeft op Scholengemeenschap Lelystad (SGL) een gastcollege gegeven in het kader van de Week van Respect. De wethouder ging tijdens deze les samen met leerlingen van 2 VMBO de dialoog aan over respectvol samenleven. "Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar ga het gesprek met elkaar nooit uit de weg," aldus de wethouder, "juist door naar elkaar te luisteren en ook je eigen mening te geven, toon je respect voor elkaar."

Geplaatst: 14-11-2018

In het kader van ‘Mensen Maken de Buurt’ heeft buurtcomité ‘De Lage Wijngaard’ vrijdag 9 november maar liefst 6.000 bloembollen geplant in de brede groenstrook die de Oostranddreef met de Wijngaard verbindt. De eerste bollen zijn samen met leerlingen van basisscholen De Regenboog en De Wingerd geplant door wethouder Nelly den Os. Door deze actie zal in het komende voorjaar de entree van de Wijngaard een kleurig aanzien krijgen.

Geplaatst: 13-11-2018