Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Juni

Nieuwsoverzicht

Op woensdag 28 juni 2017 kwamen ruim 60 vertegenwoordigers van het Lelystadse onderwijsveld samen in het Aviodrome om met elkaar te praten over de toekomst van het Lelystadse onderwijs. 'Van droom tot drone' was het thema van de jaarlijkse onderwijsconferentie voor alle professionals, die betrokken zijn bij het onderwijs van Lelystad.

Geplaatst: 30-6-2017

Actieve bewoners uit de Boswijk in Lelystad hebben samen een ontwerp gemaakt voor een natuurlijke speel- en ontmoetingsplek tussen Wold 10, Wold 21 en Woldplantsoen 19. De bewoners zorgen zelf voor de uitvoering van de werkzaamheden in dit hofje en zijn ook zelf verantwoordelijk voor het beheer van de plek. Ook houden zij zelf toezicht en zorgen zij er voor dat het hofje schoon en veilig blijft.

Geplaatst: 30-6-2017

Lelystad Airport, provincie Flevoland en gemeente Lelystad hebben vrijdag 30 juni gezamenlijk het Luchthavenfonds opgericht. De partijen storten samen 1,85 miljoen euro in het fonds voor de komende 3 jaar. Doel van het Luchthavenfonds is het stimuleren van duurzaamheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling op en rond de luchthaven.

Geplaatst: 30-6-2017

Lelystedeling Andries Greiner heeft bij zijn vertrek als voorzitter van de vereniging Bedrijfskring Lelystad (BKL) een stadhuispenning ontvangen uit handen van burgemeester Ina Adema. Hij kreeg de stadhuispenning vanwege zijn jarenlange inzet, zowel in zijn professionele loopbaan als in talrijke nevenfuncties, voor de ontwikkeling van Lelystad.

Geplaatst: 30-6-2017

Het aantal deelnemers aan de collectieve zorgverzekering via de gemeente Lelystad is in 2017 met een kwart toegenomen. Dat komt door extra voorlichting, verhoging van de gemeentelijke bijdrage en een verruiming van de doelgroep. "Dat is een mooi resultaat," aldus wethouder Janneke Sparreboom. "Zo kunnen mensen met een laag inkomen, die te maken hebben met hoge uitgaven als gevolg van een chronische ziekte of handicap, wel de noodzakelijke zorg krijgen op een betaalbare manier."

Geplaatst: 29-6-2017

Amsterdam ontvangt jaarlijks miljoenen buitenlandse bezoekers. Het project 'Amsterdam Bezoeken, Holland Zien' (ABHZ) van Amsterdam Marketing richt zich op het sterker profileren van de regio. Het doel is om bezoekers zich niet tot Amsterdam te laten beperken, maar juist om ze te verleiden ook de regio in te gaan en deze te ontdekken. Verschillende nabij gelegen gemeenten maken deel uit van het project, zo ook Lelystad.

Geplaatst: 29-6-2017

Lelystad Airport, Lelystad Airport Businesspark (LAB), Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en gemeente Lelystad hebben op woensdag 28 juni 2017 de intentieovereenkomst voor de realisatie van een duurzame energie- en grondstofwaterketen ondertekend voor het gebied rond luchthaven Lelystad. Hiermee willen zij bijdragen aan een circulaire economie en op lange termijn grondstoffen winnen uit het afvalwater.

Geplaatst: 29-6-2017

Het college van Lelystad ontwikkelt voor de jaren 2019 – 2023 een gecombineerde Kadernota Sociaal domein. In deze kadernota worden dan de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet in samenhang met elkaar behandeld. Het proces om tot deze integrale kadernota te komen start nadat de raad hierover een besluit heeft genomen. Het proces bestaat uit verschillende stappen en de Lelystadse samenleving wordt betrokken bij de totstandkoming van de kadernota.

Geplaatst: 29-6-2017

Het college van Lelystad stelt de gemeenteraad voor een nieuwe Verordening Stimuleringslening Asbestverwijdering vast te stellen ter vervanging van de bestaande verordening. De belangrijkste wijzigingen zorgen ervoor dat ook asbestleningen kunnen worden verstrekt aan enkele categorieën woningeigenaren die niet zelf in de woning wonen.

Geplaatst: 29-6-2017

Vanaf 2018 verhuist de HISWA te water naar de evenementenhaven Bataviahaven in Lelystad. De grootste in-water bootshow van Noord-Europa, die sinds 2012 plaatsvindt in Amsterdam Noord, heeft met het oog op de toekomst een uitgebreide oriëntatie uitgevoerd. Deze heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat vanaf 2018 de HISWA te water in Lelystad plaatsvindt.

Geplaatst: 28-6-2017

In Warande zijn er diverse personen in en voor de wijk werkzaam waar bewoners terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld openbare ruimte, veiligheid, zorg, milieu. Deze wijkaanspreekpunten zijn via de mail, telefonisch of tijdens spreekuren te bereiken.

Geplaatst: 28-6-2017

De riviercruisesector is nog steeds groeiende. Door diverse ontwikkelingen meren de afgelopen jaren steeds meer riviercruiseschepen aan in Lelystad. Lelystad wordt steeds aantrekkelijker vanwege de ontwikkelingen in de haven en wordt daardoor ook weer aantrekkelijker voor toeristen.

Geplaatst: 28-6-2017

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Meer weten...