Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Beeldkwaliteitsplan Windenergie Dronten & Lelystad ter inzage

Geplaatst: 26-4-2017

Het college van Lelystad legt vanaf 1 mei 2017 gedurende zes weken een ontwerp-beeldkwaliteitsplan voor windenergie ter inzage. In deze periode kunnen zogenoemde 'zienswijzen' (inspraakreacties) worden ingediend. Na de inspraakperiode gaat het ontwerp-beeldkwaliteitsplan ter vaststelling naar de gemeenteraad.

Aanleiding

In juli 2016 hebben de gemeenten Lelystad, Dronten, Zeewolde en de provincie Flevoland, na intensief overleg met de verschillende windverenigingen, het Regioplan Windenergie vastgesteld. In het Regioplan is opgenomen in welke vier deelgebieden initiatiefnemers op basis van een samenhangend plan een windmolenpark kunnen ontwikkelen. Drie van deze gebieden bevinden zich binnen de gemeentegrenzen van Lelystad en Dronten. In het Regioplan is ook opgenomen dat de gemeenten een apart beeldkwaliteitsplan maken om te zorgen dat de windmolens goed in het landschap passen. Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan is inmiddels gereed en wordt daarom ter inzage gelegd.

Wat is het beeldkwaliteitsplan?

Het ontwerp beeldkwaliteitsplan bevat 10 ontwerpprincipes en een aantal maatwerkoplossingen voor de windmolenopstellingen en bijbehorende voorzieningen. Ontwerpvoorstellen voor windmolenparken kunnen worden getoetst en ontwikkeld aan de hand van het beeldkwaliteitsplan. De ontwerpprincipes gaan in op de wijze waarop de windmolens het best in het landschap ingepast kunnen worden. De ontwerpprincipes hebben betrekking op herkenbaarheid van de lijnen en orde binnen en tussen de lijnen. De bedoeling is dat het beeldkwaliteitsplan bijdraagt aan de meest wenselijke en haalbare windmolenopstellingen in het landschap. Het beeldkwaliteitsplan wordt, na vaststelling door de gemeenteraden van Lelystad en Dronten, gebruikt voor de beoordeling van de windplannen in de projectgebieden.

Ter inzage

Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan Windenergie Dronten & Lelystad ligt met ingang van 1 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het stadhuis aan het Stadhuisplein 2 in Lelystad. Tevens kunt u het ontwerp-beeldkwaliteitsplan Windenergie Dronten & Lelystad digitaal raadplegen. Zienswijzen op het ontwerp-beeldkwaliteitsplan kunnen worden gericht aan de gemeenteraad.

Wat is het Regioplan Windenergie?

Het Regioplan Windenergie is tot stand gekomen in samenspraak met de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde, provincie Flevoland en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Aanleiding hiervoor is de opdracht van het Rijk om in 2020 jaarlijks 6000 megawatt aan windenergie op te wekken. Het Regioplan legt vast in welke vier deelgebieden de initiatiefnemers een samenhangend plan voor een windenergiepark kunnen ontwikkelen. Leidraad daarbij is: meer windenergie met minder molens. Het gaat om de deelgebieden Noord, Zuid, Oost en West, die gezamenlijk de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde vormen. Ook biedt het Regioplan de kaders waarbinnen initiatiefnemers een windenergiepark mogen ontwikkelen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Meer weten...