Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

December

Nieuwsoverzicht

Het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Lelystad heeft op woensdag 27 december 2017 besloten de onderstaande aanduidingen van politieke groeperingen te registreren. Het gaat daarbij om politieke partijen die niet landelijk geregistreerd zijn.

Geplaatst: 28-12-2017

In de periode van 27 december 2017 tot en met 5 januari 2018 kunnen inwoners bij Burgerzaken uitsluitend op afspraak terecht. Dit om een piek tijdens het wachten te voorkomen. De openingstijden van Burgerzaken blijven in deze periode hetzelfde.

Geplaatst: 22-12-2017

Gebruikt frituurvet en bakolie zijn heel goed te recyclen: er wordt biodiesel van gemaakt. Na verzameling bij supermarkten, sportverenigingen en het afvalbrengstation gaat het vet naar een fabriek voor de verwerking tot biodiesel. Door gebruikt vet apart in te zamelen wordt bovendien voorkomen dat het riool verstopt raakt.

Geplaatst: 22-12-2017

Wethouder Janneke Sparreboom reikte vandaag namens Stichting Leergeld Lelystad een laptop uit aan de 15-jarige Kaylee. Een waardevolle gift voor deze scholiere, want zo kan ook zij thuis bezig zijn voor school. Met het uitreiken van de laptop is in Lelystad de campagne Kansen voor Kinderen van start gegaan. Tijdens deze campagne worden de mogelijkheden voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen onder de aandacht gebracht. Via Kansen voor Kinderen bieden vijf fondsen (Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld Lelystad, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarig Job) ondersteuning op gebied van sport, cultuur, onderwijs, ontspanning, verjaardag en alles wat hierbij hoort.

Geplaatst: 22-12-2017

De zuil van Lely in het Stadshart is sinds donderdag 21 december 2017 verlicht. Hierdoor is het kunstwerk op het Stadhuisplein ook in het donker goed zichtbaar. Met een druk op de knop heeft wethouder Janneke Sparreboom de verlichting officieel in gebruik genomen. Na het toevoegen van meer groen in het Stadshart, onder meer door het plaatsen van 36 bloembakken, is dit de volgende stap die past binnen de ambitie en visie uit het rapport: “Lelystad: op weg naar een levendig Stadshart”.

Geplaatst: 22-12-2017

Het werk aan de rotonde bij Hollandse Hout heeft vertraging opgelopen door de sneeuw- en regenbuien van de afgelopen periode. Er is veel water op het werkterrein gevallen en de ondergrond is verzadigd. Hierdoor kan er niet op alle plekken goed geasfalteerd worden. Om uiteindelijk een goede kwaliteit asfalt te realiseren, is het noodzakelijk om de ondergrond te laten rusten zodat het overtollige water weg kan trekken.

Geplaatst: 22-12-2017

FlevoMeer Bibliotheek mag zich opnieuw een gecertificeerde bibliotheek noemen. Directie en medewerkers zijn trots op het resultaat. De ingezette koers van FlevoMeer Bibliotheek op het verbinden van mensen en kennis is door alle teams goed opgepakt met zichtbaar resultaat. Dat leidt tot een mooie beoordeling en geslaagde certificering van de organisatie. Het bordje van gecertificeerde bibliotheek heeft wethouder Janneke Sparreboom samen met regiomanager Henk van Strien aan de muur geschroefd en prijkt tot en met 2021 mooi aan de gevel.

Geplaatst: 22-12-2017

Wethouder Duurzaamheid Elly van Wageningen heeft de twee winnaars van de prijsvraag 'Hoe duurzaam is Lelystad' gefeliciteerd. De prijsvraag werd georganiseerd in het kader van de facebookcampagne 'Lelystad is jarig, win een duurzame solarlamp'. De winnaars van de prijsvraag, Megan Ouderkerk en Aijse de Vries, ontvingen uit handen van de wethouder ieder een duurzame Waka Waka lamp. Deze (zak)lamp werkt op zonne-energie, geeft dus duurzaam licht en laadt mobiele telefoons op.

Geplaatst: 22-12-2017

De raad van Lelystad heeft een besluit genomen over de inrichting van het Lelystads Energie Fonds (LEF). Het LEF is een financieringsvoorziening voor het verstrekken van leningen voor initiatieven op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Het fonds krijgt de vorm van een stichting en zal naar verwachting in de eerste helft van 2018 operationeel zijn.

Geplaatst: 22-12-2017

‘Geen iconisch landmark, maar een keurig gebouw dat voldoet aan de redelijke eisen van welstand’. De realisatie van een Van der Valk hotel aan het Larserplein komt weer een stapje dichterbij nu het college van Lelystad besloten heeft om af te wijken van het in het beeldregieplan Larserplein opgenomen uitgangspunt om een landmark (een iconisch element zichtbaar vanaf de A6) te realiseren. Dit betekent dat het college het welstandsadvies niet overneemt en Van der Valk binnenkort de aanvraag omgevingsvergunning in kan dienen.

Geplaatst: 21-12-2017

De bebouwde omgeving van Lelystad is relatief jong. Tegelijk gaan de ontwikkelingen snel. Dit jaar vieren we dat 50 jaar geleden de eerste inwoners in Lelystad een woning kregen. En in dit jubileumjaar heeft het college besloten om op basis van het positieve advies van de Erfgoedcommissie en aanvullend onderzoek, diverse woningen, objecten en terreinen op het werkeiland aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Geplaatst: 21-12-2017

Het college van Lelystad heeft het Uitvoeringsplan Wmo voor 2018 vastgesteld. Daarin is aangegeven hoe in 2018 inhoudelijk en financieel invulling wordt gegeven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er wordt daarbij ingezet op het versterken van basisvoorzieningen, maatwerkvoorzieningen en vangnetvoorzieningen.

Geplaatst: 21-12-2017

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Meer weten...