Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Uitkomsten enquête 'het nieuwe inzamelen' zijn bekend

Geplaatst: 9-5-2018

Het college van Lelystad vraagt de raad het voorstel voor de inzameling van huishoudelijk restafval conform de uitkomsten op buurtniveau vast te stellen. Meer dan de helft van de verstuurde enquêtes is ingevuld en ingeleverd (51%). Inwoners van Lelystad kiezen voor het merendeel voor ondergrondse containers voor het restafval. Met name in de wijken aan de rand van de stad is gekozen voor een vierde bak aan huis voor restafval, die eens per vier weken geleegd gaat worden. Na vaststelling door de gemeenteraad, gaat de gemeente aan de slag om de uitkomsten van de enquête ‘het nieuwe inzamelen’ uit te voeren.

Uitkomsten op buurtniveau

Het college legt de uitkomsten van de enquête op buurtniveau aan de gemeenteraad voor en komt daarmee tegemoet aan de wens van de raad. Zodra de gemeenteraad de uitkomsten heeft vastgesteld, worden inwoners geïnformeerd hoe de afvalinzameling in hun buurt eruit gaat zien. 

Stapsgewijze uitrol

Na vaststelling door de gemeenteraad start het nieuwe inzamelen in de buurten die voor het restafval voor de vierde bak aan huis hebben gekozen. Deze inwoners ontvangen na de zomer een brief waarin zij informatie krijgen over wanneer het nieuwe inzamelen bij hen van start gaat. Voor buurten die hebben gekozen voor ondergrondse inzameling van restafval, worden eerst in samenspraak met de bewoners de locaties van de ondergrondse containers bepaald. Daarna starten ook deze buurten met het nieuwe inzamelen.

Het nieuwe inzamelen van huishoudelijk afval in Lelystad nog even samengevat

Het nieuwe inzamelen levert een bijdrage aan de gemeentelijke ambitie van 100 kilo restafval per inwoner per jaar en een afvalscheidingspercentage van 75% in 2020. Inwoners in laagbouw hebben straks drie bakken aan huis om grondstoffen te scheiden: een groene voor gft en etensresten, een blauwe voor papier en karton en een oranje voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Voor het beetje restafval dat overblijft hebben de buurten zelf gekozen wat ze daarmee willen doen: of naar een ondergrondse container in de buurt brengen, of weggooien in de grijze bak aan huis waarvan de inzamelfrequentie naar eens per 4 weken gaat. Met het nieuwe inzamelen zet Lelystad een grote stap naar meer grondstoffen en minder restafval.

Uitkomsten enquête