Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Presentatie nieuw coalitieakkoord

Geplaatst: 24-5-2018

'Lelystad, een sprong voorwaarts'.

Eerder werd gemeld dat de onderhandelaars van de VVD, InwonersPartij Lelystad, PvdA, ChristenUnie, D66 en SP, onder leiding van de VVD, een coalitieakkoord hebben bereikt. Dit principeakkoord, met de titel 'Lelystad, een sprong voorwaarts' is door verschillende partijen aan de achterban voorgelegd. Zij hebben met de inhoud ingestemd en daarmee is het coalitieakkoord definitief geworden. U treft het hierbij aan: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Lelystad/6aeb326f-60ed-4b0f-97b5-aa3f4c7266f5 (punt 7d bij de agendastukken).

De coalitiepartners stellen voor het akkoord in de raadsvergadering van dinsdag 29 mei met de Raad te bespreken en op 12 juni als raadsprogramma vast te stellen.

In bijlage 3 van het akkoord is de verdeling van de onderwerpen over de portefeuilles van de wethouders van de verschillende coalitiepartijen opgenomen. De namen van de beoogde wethouders zijn in deze bijlage nog niet opgenomen omdat zij nog moeten worden gescreend. Zodra blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor installatie, worden hun namen bekendgemaakt. Dit zal op zijn vroegst richting het eind van de eerste week van juni kunnen zijn. De bedoeling is de wethouders in de raadsvergadering van 12 juni te installeren.