Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Invultermijn voor onderzoek verkeersveiligheid sluit 13 mei 2018

Geplaatst: 4-5-2018

In april 2018 is de gemeente gestart met het onderzoek naar de verkeersveiligheid in Lelystad. Bewoners hebben nog een aantal dagen om de vragenlijst in te vullen via verkeerlelystad. In de enquête wordt gevraagd naar de ervaringen en beleving van verkeersdeelnemers.

Belangrijk onderdeel

De enquête is een belangrijk onderdeel bij het maken en uitwerken van beleid op het gebied van verkeersveiligheid. Het betrekken van ervaringen van deelnemers is hierbij essentieel, daarom nogmaals deze een oproep aan verkeersdeelnemers om de enquête in te vullen. Het maakt niet uit op welke manier men deelneemt aan het verkeer, iedere inwoner mag de enquête invullen. De sluitingsdatum van het onderzoek is 13 mei 2018.

Resultaten

De resultaten van het belevingsonderzoek worden verwerkt in een advies naar de gemeente. De gemeente neemt het advies mee in de uitwerking van de Mobiliteitsvisie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau KiekendiefPerspectief. Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek eind juni 2018 bekend. Meer informatie is te vinden op www.verkeerlelystad.nl Hier kan ook de enquête ingevuld worden.