Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Speeltoestel Dotterbloemhof blijft staan

Geplaatst: 15-6-2018

Donderdag 7 juni 2018 is er een bewonersavond geweest met de bewoners van de Dotterbloemhof, de projectleider groen en onderdeel 'Spelen' Warande, de bewonersconsulente, de opbouwwerkers van Stichting Welzijn en de wijkagent. In gezamenlijk overleg is afgesproken dat het speeltoestel blijft staan. Hieronder de overige afspraken:

Zwerfvuil

Drie gezinnen gaan een prullenbak 'adopteren'. Eén bewoonster wil een prikactie met kinderen in de buurt regelen en begeleiden. De betreffende bewoonster zal in contact gebracht worden met de kindergroepen die nu al actief zijn in Warande.

Voetballen

Twee bewoners zijn werkzaam zijn bij het Kindcentrum Warande. Zij gaan met kinderen die daar op school zitten en rond het hofje wonen, huisregels maken. Deze komen op een bord bij de speelplek. Er zullen twee 'verboden te voetballen'-borden geplaatst worden. Volgend jaar zomer is er een alternatief voor het voetballen aanwezig in het Olmenpark. Er komt een voetbalveld met echte doelen. De bewoners hebben de wens voor een kunstgrasveld zoals in Hollandse Hout uitgesproken. Dit is heel kostbaar, maar zal onder de aandacht worden gebracht bij de projectgroep Warande. De bewoners zijn gewezen op de motiemarkt in oktober, waar zij onderbouwd bij de gemeenteraad geld kunnen aanvragen.

Overlast

De bewoners zullen de kinderen op hun gedrag aanspreken.

Over een jaar wordt nogmaals geëvalueerd met de bewoners.