Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Raadsleden bezoeken symposium ‘De toekomst is nu!’

Laatst gewijzigd: 14-6-2018

Op vrijdag 8 juni jl. bezochten 26 raadsleden en fractie-assistenten het symposium ‘De toekomst is nu!’ bij het Werkbedrijf in Lelystad.

Werkbedrijf

Onder leiding van directeur Onno Vermooten werd uitgelegd hoe het Werkbedrijf mensen zonder baan zo goed mogelijk begeleid worden naar een baan. In 2013 heeft gemeente Lelystad Werkbedrijf Lelystad B.V. opgericht. Dit re-integratiebedrijf heeft als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Werkbedrijf Lelystad is er niet alleen voor  werkzoekende Lelystedelingen met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen er terecht om gebruik te maken van de kennis en expertise om werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen.  In het kader van de Participatiewet is het doel:  initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werk en het bevorderen van de toegang tot de arbeidsmarkt voor diegenen die daarin worden belemmerd. 

Tijdmachine

Aan de Vaartweg 67 werd tevens een heuse tijdmachine gepresenteerd, waar men een beeld krijgt van armoede, werkloosheid en sociale werkgelegenheid in Nederland, van vroeger tot nu.

Ambitie

De ambitie van het  Werkbedrijf is dat tenminste 20% van de deelnemers aan werktrajecten binnen een jaar aan werk is geholpen in of rondom Lelystad. Gemeentelijk werk wordt ingezet om uitkeringsgerechtigden werkervaring te laten opdoen en dit wordt marktconform uitgevoerd. Het Werkbedrijf is hiervoor onderdeel van het samenwerkingsverband Concern voor Werk, bestaande uit  de gemeenten Zeewolde, Urk, Noordoostpolder en Lelystad.

Meer informatie

Werkbedrijf Lelystad is een zelfstandige onderneming en werkt zowel voor van gemeente Lelystad als ook voor publieke en particuliere derden. Het Werkbedrijf heeft een eigen directie en een Raad van Commissarissen. Meer informatie kunt u vinden op www.werkbedrijflelystad.nl en www.concernvoorwerk.nl

(bron informatie: Werkbedrijf Lelystad)