Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Project Nieuwe Banen: niet de werkzoekende is het uitgangspunt maar de baan

Geplaatst: 22-6-2018

Vorige zomer is de gemeente Lelystad samen met TNO Arbeid, Hogeschool Windesheim en Werkbedrijf Lelystad het project Nieuwe Banen gestart. Doel van dit project is werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten uitstromen naar regulier nieuw werk (waaronder Lelystad Airport en Inditex). Vertrekpunt hierbij is de behoefte van werkgevers aan toekomstige functies. Dus niet de (on)mogelijkheden van werkzoekenden staan centraal, maar de mogelijkheden van werkgevers. Parallel aan dit project loopt een wetenschappelijk onderzoek naar deze methodiek.

Starten met uitvoering

De eerste onderzoeksfase is afgerond. Nu wordt gestart met de uitvoering. Deze fase wordt ondersteund door een Social Lab. Hieraan nemen werkgevers, werknemers en professionals deel. Inmiddels is ook het Lelystad Akkoord aangesloten om mee te kijken naar kansen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Bijeenkomst

Op 28 juni a.s. wordt een bijeenkomst gehouden voor een selecte groep ondernemers. Dan wordt uitleg gegeven over het project. Ook kunnen de ondernemers dan wensen en uitdagingen op personeel gebied kenbaar maken. Enthousiaste en kritische bedrijven kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst via info@lelystadakkoord.nl. Zo is goed onderzoek mogelijk naar mogelijkheden, kansen en onmogelijkheden.