Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ontwerpinpassingsplan en ontwerpbesluiten Windplanblauw ter inzage

Geplaatst: 22-6-2018

Van 22 juni tot en met 8 augustus 2018 liggen het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpbesluiten van Windplanblauw ter inzage, onder meer in het stadhuis van gemeente Lelystad. Alle stukken zijn ook te bekijken op de website van Bureau Energieprojecten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wat ligt er ter inzage?

In het ontwerpinpassingsplan staan de onderbouwing van het windpark, de voorkeurslocaties van de windmolens en de bijbehorende voorwaarden waaronder vergunningverlening kan plaatsvinden. Tegelijkertijd met het ontwerpinpassingsplan liggen in dezelfde periode ontwerpbesluiten ter inzage, zoals vergunningen en het milieueffectrapport (MER). In het MER zijn de milieueffecten van het windpark, zoals o.a. geluid, slagschaduw, archeologie en landschap, in beeld gebracht.

Zienswijze indienen

Tijdens de periode van de terinzagelegging kan iedereen op het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpbesluiten reageren door een zienswijze in te dienen bij Bureau Energieprojecten. De zienswijze kan ook mondeling worden ingediend, tijdens één van de inloopbijeenkomsten van Windplanblauw.

Inloopbijeenkomsten

Belangstellenden konden in de maand juli tijdens vier inloopbijeenkomsten in Lelystad, Dronten, Swifterbant en Urk met de initiatiefnemers, experts en overheden in gesprek over de stukken.

Meer weten