Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ontwikkeling Stadshart krijgt versneld vorm

Geplaatst: 10-1-2018

Op 9 januari 2018 heeft het college het ontwerp voor de inrichting van de Promesse en de Waagpassage vastgesteld. Onderdeel van het ontwerp is onder andere vergroening. Het gebruik van warm natuursteen in de verharding maakt straks het winkelrondje voelbaar. Daarnaast heeft het college ingestemd met de uitgangspunten voor ontwikkeling van het Theaterkwartier. Deze ‘ruimtelijke envelop’ geeft de mogelijkheid deelgebieden verder uit te werken. Ook is besloten het ontwerp voor de herinrichting van de ABC-locatie (het openbaar gebied tussen Parkwijk en het Stadshart) voor te leggen aan de raad. Dit ontwerp zorgt bijvoorbeeld voor ruime en voldoende parkeergelegenheid en het vergroenen van het gebied.

Volgende stappen

Coördinerend wethouder Janneke Sparreboom: "In de afgelopen periode is samen met ondernemers, eigenaren, bewoners en culturele instellingen hard gewerkt aan plannen die bijdragen aan een levendig en groen Stadshart. Natuurlijk zijn er ook al diverse elementen uitgevoerd. We staan op het punt concreet volgende stappen te zetten op weg naar een levendig Stadshart. Er is gebrainstormd, overlegd, er zijn plannen gemaakt. Het is nu tijd voor de uitvoering ervan. Ik ben heel blij dat de resultaten in de komende tijd daadwerkelijk zichtbaar worden voor bewoners en bezoekers."

Promesse en Waagpassage

Het ontwerp voor de inrichting van deze onderdelen van het Stadshart zet in op vergroening en verfraaiing van de openbare ruimte. De nieuwe inrichting zorgt voor een aangename, gastvrije sfeer en een overzichtelijk en aantrekkelijk winkelgebied. Er komen kleine fonteintjes in de bestrating waarmee kinderen zich heerlijk kunnen vermaken. In de Waagpassage krijgt vergroening de ruimte. Ook wordt rekening gehouden met de aansluiting en verbinding met het Theaterkwartier. De Promesse is een cruciaal onderdeel van het ‘winkelrondje’. Warm natuursteen in de verharding maakt straks de route van het winkelrondje voelbaar.

Ruimtelijke envelop Theaterkwartier

Uitgangspunten voor de ontwikkeling van dit gebied zijn een stedelijk karakter en de functies leisure, horeca en wonen. De bioscoop is naast de Agora opgenomen in de plannen. De bioscoop voorziet in een behoefte en versterkt de uitgaansmogelijkheden in het Stadshart. Door de Agorahof niet geheel te bebouwen blijft het plein behouden voor de stad als locatie voor de weekmarkt. Tegen de achterzijde van de Agora is op het plein een horecavoorziening gepland. Hiermee wordt invulling gegeven aan de middag- en avondhoreca in de vorm van restaurants met terrassen. Door de bescheiden schaal en hoogte blijft de Agora zichtbaar vanaf het plein en blijft daarmee een beeldbepalende rol vervullen in het Stadshart. Het stenige karakter maakt plaats voor een groen en gezellig plein. Kortom, een plek waar jong en oud graag samenkomt.

Appartementen

Woningbouw geeft een belangrijke impuls aan de leefbaarheid in het Stadshart. Met een variëteit aan woningen wordt een stedelijk woonmilieu toegevoegd aan het Stadshart. De Agora is ontworpen als bijzonder hoekgebouw met gevels op het noorden en het westen. Aan de oostzijde is nu een project gepland met appartementen; in de luwte van het theater en op loopafstand van restaurants en winkels. Een goede ontsluiting van het gebied en van de parkeergarages blijft gegarandeerd. Een doorgaande fietsroute is hierbij cruciaal. Dat geldt ook voor de ambitie om een gebouwde fietsparkeervoorziening te realiseren in de vorm van een fietspakhuis.

Inrichting ABC-locatie (openbaar gebied tussen Parkwijk en het Stadshart)

Naast voldoende en ruime parkeergelegenheid en vergroening is ontsluiting van het terrein en een goede, zo kort mogelijke, doorgaande fietsroute bepalend geweest voor het ontwerp. Veiligheid en comfort voor de fietser staan voorop.
De parkeervakken worden ruimer gemaakt ten opzichte van de huidige parkeervakken. Dit levert meer comfort op voor de bezoeker van het Stadshart. Daarnaast heeft het college het voornemen het parkeren achter de slagboom te brengen. Ook hiervoor geldt dat achteraf betalen klantvriendelijker is. Daarnaast biedt het de ondernemers de mogelijkheid een uitrijkaart te verstrekken. Hiermee behoort het wachten bij de parkeermeter tot het verleden en wordt het voor de consument aantrekkelijk om er te parkeren. Voor doorgaand verkeer is het in de toekomst niet meer mogelijk via het ABC-terrein te rijden. Daarnaast is het de bedoeling bij het Agoradek slagbomen te plaatsen. De (internationale) gasten van het hotel kunnen dan ook achteraf betalen.