Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Groot onderhoud bomen in Lelystad

Geplaatst: 22-1-2018

Gemeente Lelystad voert de komende periode werkzaamheden uit aan bomen in de stad. Uit reguliere boomveiligheidscontroles is gebleken dat op bepaalde locaties de bomen ziek of verzwakt zijn. Om gevaarlijke situaties te voorkomen worden deze bomen verwijderd. Het verwijderen van de bomen wordt zoveel mogelijk gecombineerd met groot onderhoud.

De projecten en boomlocaties zijn aangegeven op een bomenkapkaart.

Oorzaken verzwakte bomen

Er is een aantal redenen waarom bomen verzwakt zijn. Ouderdom kan een reden zijn, maar ook ziekten en plagen spelen een belangrijke rol. Zo kunnen bijvoorbeeld wilgen en populieren aangetast zijn door de horzelvlinder en iepen door de iepenziekte. Essen kunnen lijden aan essentaksterfte en kastanjebomen kunnen ziek zijn van de kastanjebloedingsziekte. Door het gevaar van takbreuk en omvallen kunnen deze bomen voor gevaarlijke situaties zorgen. Ook rotting in de stamvoet of een gescheurde stam (plakoksel) zorgt voor instabiele, zwakke bomen die verwijderd moeten worden.

Groot onderhoud bomen in woonwijken

In de wijken Kogge, Oostrandpark, Horst, Gondel en Wijngaard worden zieke bomen tijdens het groot onderhoud in de wijk verwijderd. Hier worden ook nieuwe bomen aangeplant. Ook in Hollandse Hout en aan De Meent worden bomen verwijderd, omdat ze ziek zijn en mogelijk voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Bewoners of omwonenden van genoemde wijken worden of zijn hierover geïnformeerd. Ook in Parkwijk worden bomen verwijderd, ten behoeve van de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk.

Onderhoud bomen langs wegen: Buizerdweg en deel Westerdreef

Gemeente Lelystad voert de komende periode werkzaamheden uit aan de populieren langs de Westerdreef (ter hoogte van de Landstrekenwijk) en de Buizerdweg. De bomen zijn aangetast door de horzelvlinder. In verband met het risico van instabiliteit, worden de bomen op korte termijn verwijderd. Langs de Westerdreef wordt na het verwijderen van de bomen een nieuwe bomenstructuur aangeplant. Op termijn wordt gekeken of er langs de Buizerdweg nieuwe bomen worden aangeplant.

Groot onderhoud parken

Het onderhoud in parken vloeit voort uit het Groenbeheerplan Parken, dat samen met een aantal bewoners en andere relevante partijen is ontwikkeld en in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het beheerplan is gebaseerd op een duidelijke visie op hoe het park er in de toekomst uit zou moeten zien en draagt bij aan een duurzame instandhouding van het park. Hierbij is het verwijderen van bomen noodzakelijk. In het eerste kwartaal van 2018 worden  onderhoudswerkzaamheden in het Woldpark uitgevoerd. Later dit jaar volgt park Voorhof. Omwonenden worden hierover geïnformeerd.

Bomen in bossen

Sinds enige jaren heerst in Flevoland een schimmelziekte die aanzienlijke schade veroorzaakt bij de essen, de essentaksterfte. De ziekte grijpt ook in Lelystad fors om zich heen, vooral in de Lelystadse bossen. Naast de bossen staan ook in parken essen die lijden aan essentaksterfte. De gemeente is inmiddels gestart met het verwijderen van de zieke essen die onveilige situaties kunnen veroorzaken langs woongebieden, straten of bospaden.

Meldingen

Bewoners die een mogelijk onveilige situatie zien, kunnen dit doorgeven via het meldpunt openbare ruimte van de gemeente.