Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystad sluit aan bij de Statiegeldalliantie

Geplaatst: 12-2-2018

Kleine blikjes en plastic flesjes vormen een groot deel van het zwerfafval in Lelystad. Ook belanden blikjes en flesjes in het restafval, waardoor hergebruik niet mogelijk is. Met een statiegeldsysteem op deze blikjes en flesjes wil gemeente Lelystad zwerfafval in de openbare ruimte voorkomen, het restafval verder terugdringen en bijdragen aan een circulaire economie. Daarom heeft Lelystad zich begin 2018 aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Aansluiten bij de Statiegeldalliantie geeft deze beweging een sterker verhaal in het lobbywerk in Den Haag.

Red Bull blikje op voetpad

Geen zwerfval in de Lelystadse natuur

Kleine blikjes en flesjes vormen een groot deel van de hoeveelheid zwerfafval in Lelystad. Landelijke cijfers geven aan dat ongeveer 40% van het zwerfafval uit deze blikjes en flesjes bestaat. Het opruimen en voorkomen van zwerfafval kost veel tijd, energie en geld. Wethouder Elly van Wageningen: “Statiegeld op kleine blikjes en alle PET-flessen draagt bij aan een duurzame maatschappij, met zorg voor onze aarde. Het voorkomt zwerfafval in de mooie Lelystadse natuur, vermindert de hoeveelheid huishoudelijk restafval en draagt bij aan een circulaire economie. Wij steunen daarom de Statiegeldalliantie”.

Statiegeld als oplossing

Door invoering van een statiegeldsysteem wordt een groter deel van blikjes en plastic flesjes als aparte afvalstroom ingezameld. De blikjes en plastic flesjes gaan vervolgens het recyclingproces in om opnieuw in de productie van plastic flessen en blikjes te worden gebruikt. Een statiegeldsysteem leidt bij vergelijkbare systemen tot meer dan 90% retour van de blikjes en flesjes. Bovendien daalt de hoeveelheid huishoudelijk restafval als de blikjes en plastic flesjes via een statiegeldsysteem ingezameld worden. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling voor 100 kilo restafval per inwoner en 75% afvalscheiding in 2020 van gemeente Lelystad.

De Statiegeldalliantie

De Statiegeldalliantie wordt georganiseerd door Recycling Netwerk Benelux, een platform waar bedrijven, overheden en milieuorganisaties bij aangesloten zijn voor een betere aanpak ter voorkoming van zwerfvuil. De Statiegeldalliantie doet dit door de regering in Nederland op te roepen om  statiegeld op alle PET-flessen en (dranken)blikjes in te voeren.