Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2018

Nieuwsoverzicht

Werkbedrijf Lelystad en Randstad gaan een publiek-private samenwerking aan onder de naam Direct Werk. De samenwerking heeft als doel meer uitkeringsgerechtigden in de gemeente Lelystad sneller aan een betaalde baan te helpen, de mismatch op de arbeidsmarkt te lijf te gaan en om van elkaar te leren. De samenwerking is een gevolg van eerdere succesvolle samenwerking tussen Randstad en publieke partijen. De overeenkomsten zijn vandaag ondertekend.

Geplaatst: 6-12-2018

Vanwege de feestdagen is het stadhuis van gemeente Lelystad (eerder) dicht op de volgende data:

Geplaatst: 6-12-2018

Op 30 november jl. nam een vertegenwoordiging van de raad deel aan de 'agrisafari' georganiseerd door de Land- en Tuinbouw Organisatie Flevoland (LTO).

Geplaatst: 6-12-2018

Gemeente Lelystad en woningbouwstichting Centrada hebben prestatieafspraken gemaakt voor het jaar 2019. De handtekening van Huurdersorganisatie Ons Belang (HVIB) volgt later. De handtekeningen onder de overeenkomst zijn gezet tijdens een kijkmiddag voor nieuwe bewoners van nieuwbouwproject Haagwinde in Warande. Dat onderstreepte het belang van de afspraken over nieuwbouw, toepassing van duurzaamheidsnormen, toewijzing van sociale huurwoningen, leefbaarheid in de wijken, etc. in Lelystad.

Geplaatst: 5-12-2018

Afgelopen zaterdag was het weer groot feest in het Agora theater. Met bijzondere bijdragen van Lelystadse bedrijven is de jaarlijkse voorstelling voor bijna 500 kinderen die zich via hun ouders hadden aangemeld, weer mogelijk gemaakt.

Geplaatst: 5-12-2018

In Flevoland willen we dat alle jeugdigen en gezinnen toegang hebben tot de juiste hulp. Die hulp sluit zo veel mogelijk aan bij de behoeften, is dichtbij en kent zo min mogelijk onderbrekingen. Tijdens het interactief symposium de ‘Volgende versnelling’ op vrijdag 23 november 2018 deelden Flevolandse professionals actuele ontwikkelingen. Na een welkomstwoord van wethouders Nelly den Os (Lelystad) en Aldrik Dijkstra (Almere) namens de regio, prikkelden sprekers, workshopleiders en jonge ervaringsdeskundigen de aanwezigen om mee te gaan in de volgende versnelling van samen veranderen en verbeteren.

Geplaatst: 5-12-2018

Soms horen we dat mensen denken dat de Wollewei een project is van de gemeente. Dat is niet zo, het is een ongesubsidieerd particulier initiatief. Eind 2014 ging een lang gekoesterde wens van Freddy van Arnhem in vervulling en is De Wollewei geopend. Zolang er nog niet gebouwd wordt op deze grond, heeft de gemeente toestemming gegeven de grond te gebruiken voor De Wollewei.

Geplaatst: 5-12-2018

Dinsdagavond 27 november opende wethouder Janneke Sparreboom de expositie ‘100 jaar Zuiderzeewet’ met werken van de Lelystadse Amateur Kunstenaars (LAK). De kunstwerken van acryl, aquarel en etsen, gemaakt door 20 leden van de LAK, zijn nog tot 3 januari 2019 te bewonderen in het stadhuis. “Een erg gevarieerde expositie en van verschillend niveau”, gaf Janneke Sparreboom aan bij het bekijken van de expositie. Na de toespraak ging zij de expositie langs en liet zich uitgebreid door de kunstenaars informeren over hun tentoongesteld werk.

Geplaatst: 4-12-2018

In de periode rond de kerstdagen en de jaarwisseling vraagt gemeente Lelystad de basisscholen, horecaondernemers en zorginstellingen om extra alert te zijn op de brandveiligheid. In een brief worden zij geattendeerd op het controleren en naleven van de brandveiligheidsaspecten, die onderdeel uitmaken van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik (voorheen gebruiksvergunning) of een gebruiksmelding.

Geplaatst: 3-12-2018

Op vrijdag 30 november heeft wethouder Janneke Sparreboom samen met voorzitter Gerard van der Meulen van de ondernemersvereniging Hart van Lelystad (HVL) de nieuwe sfeerverlichting in het Stadshart ontstoken. Een mooi startsein voor het ingaan van de feestmaand.

Geplaatst: 3-12-2018

Dinsdag 27 november heeft de gemeente Lelystad samen met het Waterschap Zuiderzeeland een Stresstest in 1 dag gedaan. De Stresstest heeft laten zien waar in Lelystad mogelijke knelpunten zijn als gevolg van klimaatverandering op het gebied van wateroverlast, hitte en droogte. Ook is bekeken welke maatregelen er mogelijk genomen moeten worden om deze knelpunten te verhelpen, zodat Lelystad Klimaatrobuust wordt en dus bestand tegen extreme weersomstandigheden. Alle gemeenten en provincies in Nederland zijn verplicht in kaart te brengen of zij in 2050 Klimaatrobuust kunnen zijn. Lelystad is de tweede gemeente in Flevoland die de Stresstest heeft uitgevoerd.

Geplaatst: 30-11-2018

“Een omarming die ongeveer het hele ziekenhuiscomplex omvatte, verhalen van tussen de 2000 en 3000 aanwezigen over hun ziekenhuis, een indrukwekkende, ontroerende saamhorigheid. Op zondag 25 november kende Lelystad een van de grootste maatschappelijke acties uit haar geschiedenis.”

Geplaatst: 30-11-2018