Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

Lelystad profileert zich op woningmarkt nu ook met Tiny Houses

Geplaatst: 15-2-2017

Het college van Lelystad wil optimaal profiteren van de oplevende woningmarkt. Om het opkomende marktsegment voor 'Tiny Housing' niet te missen, heeft de gemeente gekeken naar plekken waar deze 'Tiny Houses' gerealiseerd kunnen worden. Dat heeft een kaart opgeleverd met zogenoemde 'zoeklocaties'. Het college legt deze kaart ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. De kaart vormt dan een belangrijk beleidskader, waarmee het college tegemoet komt aan het raadsbesluit, vastgelegd in de Woonvisie, om bij nieuwbouw ruimte te bieden aan nieuwe woonvormen, waaronder Tiny Houses.

Definitie

Met Tiny Houses wordt een diversiteit aan wooneenheden bedoeld. Op de website Tiny House Nederland en op de website van Bouwexpo in Almere zijn tal van ontwerpen en voorbeelden te zien. Lelystad houdt vast aan de definitie dat deze huizen kleiner dan 50 m2 moeten zijn en een onderscheidende architectonische kwaliteit moeten hebben. Samen met initiatiefnemers die zich met Tiny house-concepten bij de gemeente melden, gaat Lelystad de mogelijkheden na om in de aangewezen gebieden dit soort kleine woningen te realiseren. Initiatiefnemers kunnen zowel marktpartijen als particulieren zijn. Ook bouwen in zogenoemd ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ is mogelijk.

Experiment

De belangstelling voor het bouwen en bewonen van Tiny Houses neemt in Nederland toe. Ook in Lelystad zijn al enkele oriënterende gesprekken geweest met partijen. Op dit moment is er 1 concreet initiatief. Het college gaat voor dit project met de naam ‘Tiny Adventure’ de experimenteerstatus aanvragen bij minister Schulz–van Haegen. Bij honorering in het kader van de crisis- en herstelwet kan voor een periode van 10 jaar vrijstelling worden verleend van het Bouwbesluit. Op die manier kan Lelystad ervaring opdoen met deze nieuwe woonvorm.

Maatwerk

Realisering vergt maatwerk. De vaststelling van de kaart, het definiëren van de term ‘Tiny Housing’ en de ervaring die met het experiment wordt opgedaan is een begin. Afhankelijk van de ideeën van initiatiefnemers zal een plan altijd moeten worden getoetst aan onder andere het bouwbesluit, het parkeerbeleidsplan, bestemmings- en/of beeldregieplannen. Specifieke spelregels ten aanzien van Tiny Houses zijn nu nog niet geformuleerd. Over het algemeen worden de kansen en mogelijkheden wel gezien. Lelystad is een stad die ruimte wil geven aan nieuwe woonwensen.

Onderscheid

Om potentiële initiatieven te kunnen faciliteren maakt Lelystad op de kaart ‘Zoeklocaties Tiny Housing Lelystad’ onderscheid in: 1)  zelfvoorzienende en 2) op het voorzieningennet aangesloten Tiny Houses.

Zelfvoorzienend

De stadsrand (Hollandse Hout, Gelderse Hout) en de kust (Lelystad Haven, Houtribhaven, Flevo Marina) zijn met name geschikte locaties voor zelfvoorzienende Tiny Houses. Hier zijn bijvoorbeeld ook drijvende Tiny Houses mogelijk.

Voorzieningennet

Binnenstedelijk kan het meer gaan om huisjes die op het voorzieningennet (gas, water, licht, stadsverwarming) zijn aangesloten. De campuszone (omgeving scholengemeenschap De Rietlanden; omgeving scholengemeenschap SGL) wordt hiervoor als primair gebied gezien. Hier is ruimte voor definitievere en grotere vormen van Tiny Houses die goed passen in de omgeving. Ook de wijk Warande biedt mogelijkheden voor kleine woningen die al dan niet op het net zijn aangesloten. Bij elk initiatief zal Lelystad kijken naar de toegevoegde waarde in woon- en omgevingskwaliteit.

Informatie

Geïnteresseerden die – aanvullend op het aangevraagde experiment - in Lelystad de mogelijkheden willen verkennen van Tiny Housing, kunnen contact opnemen met het Informatieplein Wonen & Ondernemen in de hal van het Stadhuis, tel. 0320-278555 of mail naar wonen@lelystad.nl.

Voor informatie over alle woonmogelijkheden die Lelystad biedt, kunt u terecht op www.woneninlelystad.nl.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Meer weten...