Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

Groen licht voor duurzaam Lelystad

Geplaatst: 15-2-2017

De raad van Lelystad heeft dinsdag 14 februari 2017 het uitvoeringsplan Duurzaamheid vastgesteld. Eerder in 2016 had de raad al de kaders voor duurzame ontwikkeling in Lelystad bepaald. Met de vaststelling van het uitvoeringsplan heeft de raad nu het groene licht gegeven voor de start van vele projecten en activiteiten voor een duurzamer Lelystad. Het uitvoeringsplan Duurzaamheid is een uitwerking van de Kadernota Duurzaamheid die in opdracht van de raad is opgesteld om in 2025 in Lelystad energieneutraal te zijn.

Bijzonder proces

Het uitvoeringsplan is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Actieve partijen en geïnteresseerde inwoners uit de stad zijn samen en met de gemeente aan de slag gegaan. Met elkaar hebben tientallen betrokken partijen zich gebogen over mogelijkheden, snel te behalen resultaten en haalbaarheidsstudies naar de levensvatbaarheid van tal van duurzame ideeën en projecten.

Groot aantal projecten en activiteiten

Dit heeft geresulteerd in een set van activiteiten en projecten voor het uitvoeringsplan, zowel op korte als op langere termijn, zowel kleinschalig als grootschalig van opzet. De raad heeft aan een groot deel van deze projecten en activiteiten budgetten toegekend. Ook zijn door de raad nog activiteiten en projecten aan het uitvoeringsplan toegevoegd. Concreet betekent dit dat de komende jaren ingezet gaat worden op een groot aantal projecten en activiteiten. Hiervoor is een totaal budget beschikbaar van bijna 400.000 euro per jaar in 2017 en 2018. Daarnaast heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor het voorbereiden van een energiefonds, waar particuliere woningeigenaren, vastgoedeigenaren e.a. een lening kunnen aanvragen voor het treffen van energiebesparende maatregelen en/of het opwekken van duurzame energie.    

Versnelling

Wethouder Elly van Wageningen: "Duurzame ontwikkeling is een kwestie van uithoudingsvermogen en vooruitzien. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp met een grote impact op de toekomst voor onze kinderen en voor de stad. Ik ben blij dat de raad het uitvoeringsplan heeft vastgesteld en dat we nu met volle kracht van start kunnen. Vanaf nu zullen we gaan versnellen op duurzame ontwikkeling van onder meer (wind)energie, lokaal voedsel, onderwijs en ondernemen, afval en circulaire economie en fysieke leefomgeving. Dit gaan we doen door het aanjagen van projecten, het inzetten op innovatieve oplossingen en kennisontwikkeling en het ondersteunen van slimme samenwerkingsverbanden. Inmiddels is een breed veld ontstaan van partners in de stad die zich samen met de gemeente willen inzetten voor een duurzaam Lelystad. Ons streven is dit nog verder te versterken en uit te breiden."

Voorbeelden

Een aantal voorbeelden van nieuwe projecten die op korte termijn van start gaan:

 • Opzetten van het Lelystads Energie Fonds (LEF), waar particuliere woningeigenaren, vastgoedeigenaren e.a. een lening kunnen aanvragen voor het treffen van energiebesparende maatregelen en/of het opwekken van duurzame energie;
 • Energiezuiniger woningen bouwen/verbouwen;
 • Energiecoaching voor huishoudens met een minimum inkomen;
 • Nieuwe aanpak van afvalinzameling, en onderzoeken van mogelijkheden om van afval weer grondstoffen te krijgen, bijvoorbeeld door het opnieuw verwerken van composiet (uit pleziervaartuigen, auto’s, etc.) en van matrassen;
 • Haalbaarheidsonderzoek naar een lokale voedselcoöperatie, zodat inwoners makkelijk lokaal voedsel kunnen kopen;
 • Ondersteunen van De Lelystadse boer, een initiatief om het agrarisch gebied rondom luchthaven Lelystad te profileren en te ontwikkelen als 'de groentetuin van Nederland';
 • Duurzame ontwikkeling van Flevokust met als resultaat een duurzaam bedrijventerrein met aantrekkingskracht voor bedrijven en daardoor stimulans voor de werkgelegenheid;
 • Groenprojecten meer samen met inwoners en scholen uitvoeren;
 • Uitbreiden aantal snelladers voor elektrische auto’s in de stad;
 • Het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn op het thema duurzaamheid in het onderwijs;
 • Trainingen voor het bedrijfsleven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • Duurzamer maken van de gemeentelijke organisatie. Door o.a. duurzamer inkoopbeleid, het beter scheiden van eigen bedrijfsafval, en het duurzamer maken van installaties van gemeentelijke gebouwen.  

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de voortgang van duurzame projecten en activiteiten in Lelystad?  Met ingang van 28 februari start de Nieuwsbrief Duurzaam in Lelystad. Geïnteresseerden kunnen zich nu alvast aanmelden voor deze gratis digitale nieuwsbrief.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Meer weten...