Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

Nieuws 2017

Nieuwsoverzicht

In 2016 zijn meer nieuwbouwwoningen opgeleverd, meer grondverkopen geweest en meer omgevingsvergunningen afgegeven voor (ver)nieuwbouw dan in de Woningbouwprogrammering 2016-2020 was geprognosticeerd.

Geplaatst: 22-2-2017

De werkzaamheden voor de aanleg van het schoolplein, de parkeerplaatsen bij en de toegangsweg naar de MFA Warande zijn begonnen. Aannemingsbedrijf De Wilde uit Lelystad is gestart met de eerste fase van de definitieve inrichting van het terrein rondom de MFA en de in aanbouw zijnde supermarkt. Het gaat om het aanbrengen van verharding en de aanleg van groenvoorzieningen.

Geplaatst: 22-2-2017

Het college van Lelystad is tevreden met de duidelijkheid die staatssecretaris Dijksma geeft in haar brief over de openstelling van Lelystad Airport als passagiersluchthaven per 1 april 2019. "Die planning is realistisch en haalbaar," zo schrijft zij in de brief. Over verruiming van de mogelijkheden om de luchthaven vóór die datum al open te stellen voor grotere passagiersvliegtuigen houdt de staatssecretaris een slag om de arm.

Geplaatst: 17-2-2017

Negen Lelystadse makelaars nemen vanaf 17 februari 2017 ook de gemeentelijke bouwkavels voor particuliere woningbouw op in hun verkoopportefeuille. Daarmee worden de vele en gevarieerde bouwlocaties in Lelystad en mogelijkheden tot zelfbouw bij een nog breder publiek onder de aandacht gebracht. De betrokken makelaars gaan de bouwkavels actief presenteren op de hen ter beschikking staande verkoopkanalen en onder de aandacht brengen van hun klanten.

Geplaatst: 17-2-2017

Een aantal Flevolandse werkgevers is donderdag 16 februari 2017 tijdens de Dag van de Duizend Voorbeelden in het zonnetje gezet wegens bijzondere prestaties op het terrein van de werkgelegenheid voor mensen met arbeidsbeperking. Door hun inzet krijgen steeds meer mensen met een arbeidsbeperking een kans op de arbeidsmarkt. Alleen al in het derde kwartaal van 2016 kwamen er in de marktsector ruim 91 banen voor deze doelgroep bij. Als dank voor hun inzet kregen de deelnemende Flevolandse ondernemers van initiatiefnemers VNO-NCW, MKB en LTO Nederland een presentje aangeboden.

Geplaatst: 17-2-2017

Recentelijk heeft gemeente Lelystad opdracht gegeven aan Aannemingsbedrijf Van Lenthe voor de terreinafwerking van Warande fase 9.

Geplaatst: 16-2-2017

Deze maand vierde de Zonnebloem afdeling Flevoland haar 25-jarige jubileum in het stadhuis in Lelystad. Ruim 180 vrijwilligers waren aanwezig bij de bijeenkomst.

Geplaatst: 16-2-2017

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Lelystad voor om het huishoudelijk afval bij laagbouw omgekeerd te gaan inzamelen. Bewoners krijgen drie bakken aan huis voor grondstoffen: naast de huidige bakken voor gft en oud papier komt er een bak voor plastic, blik en pak. Voor het kleine beetje restafval dat overblijft komen er ondergrondse containers in de wijk. In sommige wijken zal een kleine vierde bak aan huis mogelijk zijn, die eens in de vier weken wordt geleegd. Invoering gaat vanaf 2018 gefaseerd per wijk en in samenspraak met bewoners.

Geplaatst: 15-2-2017

De gemeente Lelystad heeft met de deelnemende partijen aan het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) sinds 2015 een samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de jeugdhulpverlening in de gemeente en de samenwerking in het JGT. Deze samenwerkingsovereenkomst is geëindigd op 31 december 2016. Voor 2017 wordt de samenwerking in het JGT voortgezet en sluiten twee nieuwe partijen zich bij deze samenwerking aan: MEE IJsseloevers en Welzijn Lelystad. Met de samenwerkingsovereenkomst wordt de samenwerking van de verschillende partijen in het JGT officieel bekrachtigd.

Geplaatst: 15-2-2017

Een nieuwe arbeidsplaatsen premieregeling moet de werkgelegenheid op en ontwikkeling van Flevokust stimuleren. Bedrijven die zich op Flevokust vestigen kunnen dan maximaal rekenen op € 10.000,- per arbeidsplaats. Voor het in dienst nemen van een 50-plusser kan de bijdrage per arbeidsplaats nog eens worden verhoogd met € 2.500,-. Het college legt de uitgangspunten van de nieuwe subsidieregeling ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Geplaatst: 15-2-2017

Het college van Lelystad wil optimaal profiteren van de oplevende woningmarkt. Om het opkomende marktsegment voor 'Tiny Housing' niet te missen, heeft de gemeente gekeken naar plekken waar deze 'Tiny Houses' gerealiseerd kunnen worden. Dat heeft een kaart opgeleverd met zogenoemde 'zoeklocaties'. Het college legt deze kaart ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. De kaart vormt dan een belangrijk beleidskader, waarmee het college tegemoet komt aan het raadsbesluit, vastgelegd in de Woonvisie, om bij nieuwbouw ruimte te bieden aan nieuwe woonvormen, waaronder Tiny Houses.

Geplaatst: 15-2-2017

Op zaterdag 18 februari 2017 neemt burgemeester Ina Adema om 11.00 uur, in de marktpromotietent op de Agorahof, een gevulde boodschappentas in ontvangst. De tas wordt haar aangeboden namens alle kooplieden van de Lelystadse markten. Met de overhandiging van de gevulde marktshopper gaat de tassenactie van de Lelystadse markten officieel van start.

Geplaatst: 15-2-2017

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Meer weten...